Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. November 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č.21.12.2022
4
0,00 € BLS com.s.r.o. Jasov
1. November 2023
Nájomná zmluva
707/2023-2
52,70 € Erika Klempárová Jasov
30. Október 2023
Nájomná zmluva
645/3/A2
162,80 € Ján Molnár a Jana Molnárová Jasov
30. Október 2023
Nájomná zmluva
645/5/B6
160,00 € Zuzana Vachaľová a Michal Vachaľ Jasov
30. Október 2023
Kúpna zmluva
25102023-6
3 329,00 € Mária Mésarošová a spol. Jasov
27. Október 2023
Nájomná zmluva
645/5/B2
83,90 € Jarmila Kirligová Jasov
26. Október 2023
Kúpna zmluva
25102023-3
1 077,76 € Mgr. Gizela Kucserová a spol Jasov
26. Október 2023
Kúpna zmluva
25102023-2
912,28 € Ing. Peter Budzák Jasov
26. Október 2023
Kúpna zmluva
25102023-1
222,65 € Anna Orechovská Jasov
26. Október 2023
Kúpna zmluva
25102023-4
868,00 € Magdaléna Schmotzerová Jasov
26. Október 2023
Kúpna zmluva
25102023-5
1 300,00 € Karol Fülöp Jasov
25. Október 2023
Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti
23/41/010/51
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
25. Október 2023
Nájomná zmluva
715/2023-2
52,70 € Rastislav Horváth a Jozefína Horváthová Jasov
24. Október 2023
Nájomná zmluva
714/2023-2
52,70 € Ladislav ZSiga spolu s manž. Soňa Zsigová Jasov
23. Október 2023
Nájomná zmluva
713/2023-2
52,70 € Žiga Július spolu s manž. Eva Žigová Jasov
23. Október 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
23/41/054/2165
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
19. Október 2023
Kúpna zmluva-kamerový systém a IKT novostavba Mš
17102023-2
Doplnená
57 779,63 € Salexcontrol s.r.o. Jasov
18. Október 2023
Kúpna zmluva-Gastro zariadenie a vybavenie Novostavby MŠ
17102023-1
Doplnená
83 376,00 € Cortec s.r.o. Jasov
18. Október 2023
Nájomná zmluva
710/2023-2
52,70 € Juraj Dzurik s manž. Katarína Dzuriková Jasov
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01137
20,00 € Tomková Zuzana Jasov