Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2023
Kúpna zmluva
25102023-1
222,65 € Anna Orechovská Jasov
26. Október 2023
Kúpna zmluva
25102023-4
868,00 € Magdaléna Schmotzerová Jasov
26. Október 2023
Kúpna zmluva
25102023-5
1 300,00 € Karol Fülöp Jasov
25. Október 2023
Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti
23/41/010/51
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
25. Október 2023
Nájomná zmluva
715/2023-2
52,70 € Rastislav Horváth a Jozefína Horváthová Jasov
24. Október 2023
Nájomná zmluva
714/2023-2
52,70 € Ladislav ZSiga spolu s manž. Soňa Zsigová Jasov
23. Október 2023
Nájomná zmluva
713/2023-2
52,70 € Žiga Július spolu s manž. Eva Žigová Jasov
23. Október 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
23/41/054/2165
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
19. Október 2023
Kúpna zmluva-kamerový systém a IKT novostavba Mš
17102023-2
Doplnená
57 779,63 € Salexcontrol s.r.o. Jasov
18. Október 2023
Kúpna zmluva-Gastro zariadenie a vybavenie Novostavby MŠ
17102023-1
Doplnená
83 376,00 € Cortec s.r.o. Jasov
18. Október 2023
Nájomná zmluva
710/2023-2
52,70 € Juraj Dzurik s manž. Katarína Dzuriková Jasov
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01137
20,00 € Tomková Zuzana Jasov
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01136
20,00 € Kompušová Izabela Jasov
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
17102023
288 750,00 € PO Progres s.r.o. Jasov
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01135
20,00 € Hudáková Ida Jasov
17. Október 2023
Nájomná zmluva
7172023
52,70 € Dzurik Milan spolu s manž. Jasov
16. Október 2023
Nájomná zmluva
706/2023
52,70 € Marta Horváthová Jasov
16. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01134
20,00 € Cirnerová Eva Jasov
16. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01133
20,00 € Cirnerová Eva Jasov
16. Október 2023
Listnatá vláknina
No007121
0,00 € Slovwood Ružomberok a.s. Jasov