Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01130
16,60 € Stanislav Balog Jasov
10. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023_01127
20,00 € Bohuslava Čisárová Jasov
10. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01128
40,00 € Bohuslava Čisárová Jasov
10. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2023/01129
120,00 € Bohuslava Čisárová Jasov
3. Júl 2023
DOHODA č. 23/41/054/1493
23/41/054/1493
4 928,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
3. Júl 2023
DOHODA 23/41/054/1498
23/41/054/1498
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
28. Jún 2023
predaj C vlákniny
10/2023
0,00 € Rudolf Ďurana Jasov
28. Jún 2023
Mandátna zmluva č.090323-1 riadenie projektu-externý manažment pre projekt s názvom Novostavba materskej školy v obci Jasov
090323-1
5 568,00 € Project Consult, spol.s.r.o. Jasov
27. Jún 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 25.11.2023
27062023
0,00 € Ingrida Dzuriková Jasov
26. Jún 2023
Kúpna zmluva zo dňa 22.06.2023
26062023
9 981,00 € Róbert Sačko Jasov
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorený v zmysle§7 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene o doplnení niektorých zákonov v spojení s §2 ods.2 a násl. Všeobecne záväzného nari
16062023
1 000,00 € JASFIT Jasov
6. Jún 2023
Mandátna zmluva č.100323-1
100323-1
4 865,00 € Diervilla, spol. s.r.o. Jasov
1. Jún 2023
Kúpna zmluva Hyundai
2023274
31 094,99 € 3H AUTO s.r.o. Jasov
29. Máj 2023
Nájomná zmluva č.713
č.713
52,70 € Žiga Július spolu s manž. Eva Žigová Jasov
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2023/01126
ZML. 2023/01126
20,00 € Martin Horváth Jasov
26. Máj 2023
Listnatá vláknina
NO006243
0,00 € Slovwood Ružomberok a.s. Jasov
26. Máj 2023
Kúpna zmluva zo dňa 26.05.2023
26052023
780,00 € Alena Virasztó, rod. Krausová Jasov
26. Máj 2023
Kúpna zmluva zo dňa 26.05.2023
26052023 - 1
774,00 € Róbert Kováč, rod. Kováč Jasov
22. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2023/01125
ZML. 2023/01125
20,00 € Pamela Žigová Jasov
17. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby
17052023
700,00 € Haspo-tex s.r.o., r.s.p. registrovaný sociálny podnik Jasov