Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby
17052023
700,00 € Haspo-tex s.r.o., r.s.p. registrovaný sociálny podnik Jasov
17. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2023/01124
ZML. 2023/01124
20,00 € Antonia Brezová Jasov
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2023/01123
ZML. 2023/01123
25,00 € Veronika Dzuriková Jasov
15. Máj 2023
Kúpna zmluva - školské ovocie
15052023
0,00 € EMATRADE s.r.o. Jasov
12. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB STAVEBNÉHO DOZORU pre projekt ,, Novostavba materskej školy v obci Jasov´´
12052023
21 600,00 € Ing. Peter Ferenc Jasov
9. Máj 2023
DOHODA č. 23/41/054/771 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
23/41/054/771
4 932,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
3. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2023/01122
ZML. 2023/01122
40,00 € Peter Farkaš Jasov
3. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2023/01120
ZML.2023/01120
20,00 € Stanislava Husághová Jasov
3. Máj 2023
Dodávateľské FA 3/2023
DF obec 3/2023
110 319,63 € Dodávateľské FA 3/2023 Jasov
3. Máj 2023
Kúpna zmluva zo dňa 26.04.2023
03052023
1 339,82 € Mgr. Andrea Kázsmérová, rod. Budzáková Jasov
2. Máj 2023
Zmluva č. 323 0664 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
323 0664
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Jasov
28. Apríl 2023
Kúpna zmluva zo dňa 28.04.2023
28042023
25 784,26 € Ing. Július Ruska, rod.Ruska Jasov
26. Apríl 2023
Kúpna Zmluva zo dňa 26.04.2023
26042023
630,00 € Kristína Šepentalová, rod. Sakáčová Jasov
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva zo dňa 26.04.2023
26042023 - 1
594,00 € Blažej Rostáš, rod. Rostáš Jasov
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva zo dňa 26.04.2023
26042023 -2
1 746,00 € Jozef Lipták, rod. Lipták Jasov
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva zo dňa 26.04.2023 - 3
26042023 - 3
583,00 € Peter Hirko, rod. Hirko Jasov
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva zo dňa 26.04.2023
26042023 - 4
690,00 € Róbert Koci, rod. Koci Jasov
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva zo dňa 26.04.2023
26042023 - 5
720,00 € Peter Hradický, rod. Hradický Jasov
17. Apríl 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3849112017
31,50 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Jasov
17. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2023/01121
ZML.2023/01121
20,00 € Judita Dzuriková Jasov