Centrálny register zmlúv

Mesto Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 466/2024
466/2024
40 000,00 € Mesto Žilina Jozef Juriš VEKAM
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 547/2024
547/2024
1 388,10 € Letokruhy Mesto Žilina
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 472/2024
472/2024
1 160,00 € Ing. arch. Mária Eliášová Mesto Žilina
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 506/2024
506/2024
500,00 € Futbalový klub Trnové Mesto Žilina
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 619/2024 z pohotovostného fondu č. 4
619/2024
3 428,50 € Dobšinského sad, občianske združenie Mesto Žilina
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 480/2024
480/2024
3 000,00 € Bábkové divadlo Žilina Mesto Žilina
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 467/2024
467/2024
700,00 € Občianske združenie Nezábudka Materské centrum Mesto Žilina
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 498/2024
498/2024
1 000,00 € Stredná športová škola Mesto Žilina
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 535/2024
535/2024
1 400,00 € Športom k vzdelaniu Mesto Žilina
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 504/2024
504/2024
1 000,00 € Karate klub Žilina, o.z. Mesto Žilina
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 491/2024
491/2024
1 000,00 € Žilinská mestská basketbalová liga Mesto Žilina
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 557/2024
557/2024
1 790,00 € Tanečné divadlo Alternatív Mesto Žilina
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 523/2024
523/2024
1 110,00 € OZ Matmar Mesto Žilina
13. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 699/2024 (ZoDúD/SvF/5/2024) - zhotovenie diela Územný generel dopravy s Plánom udržateľnej mobility mesta Žilina - aktualizácia
699/2024
150 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Mesto Žilina
13. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 606/2024 na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a realizáciu stavebných prác - ,,FVE 40kWp_Zariadenie pre seniorov - ÚSMEV“
606/2024
65 528,00 € Energetická spoločnosť mesta Žiliny, s. r. o. Mesto Žilina
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 618/2024 z pohotovostného fondu č. 5
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 618
200,00 € Žilinská mestská basketbalová liga Mesto Žilina
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 617/2024 z pohotovostného fondu č. 4
617/2024
500,00 € Žilinská mestská basketbalová liga Mesto Žilina
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 487/2024
487/2024
3 000,00 € OZ Filmový klub Bytča Mesto Žilina
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 563/2024
563/2024
1 950,00 € UKRAJINSKÝ DOM Žilina Mesto Žilina
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 556/2024
556/2024
3 200,00 € NADÁCIA POLIS ŽILINA Mesto Žilina