Centrálny register zmlúv

Mesto Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam č. 387/2024 - usporiadanie vlastníckych práv k parc. kat. ú. Bánová, EKN parc. č. 172/102 (ul. Oslobodenia), EKN parc. č. 172/202 (stavba MŠ)
387/2024
0,00 € Peter Zábrodský Mesto Žilina
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 288/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín ,,Staromestské slávnosti 2024“
288/2024
45,00 € Martina Betušová-AMÁLKA Mesto Žilina
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 311/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín ,,Staromestské slávnosti 2024“
311/2024
45,00 € Stajsková Janka Mesto Žilina
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 303/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín ,,Staromestské slávnosti 2024“
303/2024
45,00 € Petronela Holovicová Mesto Žilina
25. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 362/2024 - prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KN-C 7947, zast. plocha a nádvoria o výmere 17,29m2, k.ú. Žilina, pozemok pod bytovkou
362/2024
2,07 € Mesto Žilina Andrej Jurdík
25. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavebných prác č. 363/2024 - realizácia projektu ,,Riešenie zelene a prispôsobenie rozmiestnenia parkovacích statí“
363/2024
0,00 € PTM - BYTY s.r.o. Mesto Žilina
25. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 381/2024 - spolupráca pri organizovaní Majstrovstiev sveta v hokejbale juniorov mužov v kategórii U16 a U18
381/2024
0,00 € Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. + účastník 3 Mesto Žilina
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 259/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín ,,Staromestské slávnosti 2024“
259/2024
45,00 € Martin Kanaloš - KORYTÁRSTVO - MK Mesto Žilina
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 262/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín ,,Staromestské slávnosti 2024“
262/2024
45,00 € Atila Hantos Mesto Žilina
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 314/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín ,,Staromestské slávnosti 2024“
314/2024
45,00 € Peter Fiala Mesto Žilina
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 331/2024 - predaj občerstvenia ,,Staromestské slávnosti 2024“
331/2024
1 360,00 € Tomáš Kiš Mesto Žilina
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 237/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín ,,Staromestské slávnosti 2024“
237/2024
45,00 € Mgr. Lipková Andrea Mesto Žilina
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 300/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín ,,Staromestské slávnosti 2024“
300/2024
300,00 € Marek Trulik, s.r.o. Mesto Žilina
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 302/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín ,,Staromestské slávnosti 2024“
302/2024
45,00 € Kreatívne, s. r. o. Mesto Žilina
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 308/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín ,,Staromestské slávnosti 2024“
308/2024
45,00 € Ján Pichnarčík Mesto Žilina
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 312/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín ,,Staromestské slávnosti 2024“
312/2024
45,00 € MINISVET s.r.o. Mesto Žilina
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 313/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín ,,Staromestské slávnosti 2024“
313/2024
45,00 € Čriepky s.r.o. Mesto Žilina
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 317/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín ,,Staromestské slávnosti 2024“
317/2024
45,00 € Roman Veliačik Mgr. Mesto Žilina
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 320/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín ,,Staromestské slávnosti 2024“
320/2024
45,00 € Jarmila Baková Mesto Žilina
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 323/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín ,,Staromestské slávnosti 2024“
323/2024
45,00 € ROSNER s.r.o. Mesto Žilina