Centrálny register zmlúv

Mesto Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej Zmluve Z202121148_Z
1
0,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Mesto Žilina
4. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve
125/2022
0,00 € Michal Slučiak Mesto Žilina
4. Apríl 2022
Nájomná zmluva
171/2022
0,00 € Pavol Mandinec Mesto Žilina
4. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie primátora mesta
2/2022-OŠKŠCRMR/2022
0,00 € Hudobné centrum Mesto Žilina
4. Apríl 2022
Dodatok č. 2 K Zmluve o dielo č. 297/2021
2
0,00 € emProject, s.r.o. Mesto Žilina
5. Apríl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
680/2021
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Žilina
6. Apríl 2022
Nájomná zmluva
176/2022
0,00 € XXLL, s.r.o. Mesto Žilina
7. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
115/2022
0,00 € Magda Remeková Mesto Žilina
7. Apríl 2022
Zmluva o určení platcu faktúr
201200067
0,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s. Mesto Žilina
7. Apríl 2022
Hromadná licenčná zmluva
194/2022
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Žilina
7. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve č. 102/2022
102/2022
0,00 € Matúš Kováč a spol. 1-4 účastníkov Mesto Žilina
7. Apríl 2022
Dohoda o urovnaní
196/2022
0,00 € Katarína Isteníková Mesto Žilina
8. Apríl 2022
Rámcová dohoda
197/2022
0,00 € Fatra TIP s .r .o. Mesto Žilina
13. Apríl 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dozoru a výkon inžinierskej činnosti č. 25/2021
dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 25/2021
0,00 € Inggroup, s.r.o. Mesto Žilina
14. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
19451376
0,00 € Orange Slovensko. a .s. Mesto Žilina
14. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
19435158
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Žilina
20. Apríl 2022
Dohoda o urovnaní
223/2022
Doplnená
0,00 € Mesto Žilina Lucia Štrkáčová
20. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
224/2022
0,00 € TRAFIN OIL SK, s.r.o. Mesto Žilina
21. Apríl 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo 500/2020 na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dozoru a výkon inžinierskej činnosti
4
0,00 € STECHO constructions s.r.o. Mesto Žilina
22. Apríl 2022
Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní poradenstva v súvislosti s prípravou a realizáciou investičných projektov č. 125/2021
228/2022
0,00 € Ing. Marek Horváth, PhD. Mesto Žilina