Centrálny register zmlúv

Mesto Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2023
Zmluva o terminovanom úvere č.02/005/23
793/2023
7 000 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Žilina
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.407/2023 ( IROP-Z302091CVX6-91-108 ) na projekt: Riešenie migračných výziev v meste Žilina - FAST CARE
407/2023
4 082 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Žilina
26. Január 2023
Zmluva o termínovanom úvere č.02/001/23
0200123/2023
Doplnená
3 800 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Žilina
28. September 2023
Zmluva č. 898/2023 ( 4653 08U02) o poskytnutí podpory formou úveru z Enviromentálneho fondu na projekt: Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina
898/2023
3 173 830,90 € Environmentálny fond Mesto Žilina
19. September 2023
Zmluva o dielo - "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina"
850/2023
3 119 830,90 € IS - Industry Solutions, a.s. Mesto Žilina
1. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o úprave spoločného postupu pri realizácii a financovaní výstavby športoviska č. 300/2021
1
2 750 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Mesto Žilina
10. Marec 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
57/2023
1 691 510,40 € Technické služby mesta Žilina, s.r.o. Mesto Žilina
12. September 2022
Zmluva o dielo
587/2022
Doplnená
1 504 285,02 € ERPOS, spol. s r.o. Mesto Žilina
13. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 590/2022 IROP-Z-302071BTD1-71-77
590/2022
Doplnená
1 456 858,82 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Žilina
6. Február 2024
Zmluva č. 25/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení - poskytnutie fin. prostriedkov pre: Súkromnú základnú umeleckú školu BRIOSO
25/2024
1 255 373,24 € Mesto Žilina Občianske združenie BRIOSO
30. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb a prenájme zariadení
871/2022
998 208,00 € AUTOCONT s. r. o. Mesto Žilina
6. Február 2024
Zmluva č. 22/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení - poskytnutie fin. prostriedkov pre: Súkromnú základnú umeleckú školu, Predmestská
22/2024
989 741,48 € Mesto Žilina HALAČ, s.r.o.
17. Október 2023
Čiastková zmluva o dodávke plynu č. 997/2023 (GE2023/015) od 1.1.2024 do 1.1. 2025 pre odberné miesta podľa prílohy č. 1
997/2023
950 127,23 € G&E Trading, a.s. Mesto Žilina
15. Máj 2024
Dodatok č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071ANN9
1/2024
915 117,41 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Žilina
12. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
876/2022
Doplnená
978 636,58 € MGM Žilina s.r.o. Mesto Žilina
2. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
494/2022
862 188,12 € Technické služby mesta Žilina, s.r.o. Mesto Žilina
28. August 2023
Zmluva o dielo 798/2023
798/2023
767 683,55 € JALBA, s.r.o. Mesto Žilina
30. Jún 2023
Poistná zmluva č. 1120001233 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu od 1.7.2023 do 30.6.2025
1120001233/2023
Doplnená
688 809,36 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Žilina
15. August 2022
Zmluva o dielo
532/2022
Doplnená
730 983,47 € ERPOS, spol. s r.o. Mesto Žilina
19. December 2023
Zmluva o zabezpečení prevádzky projektu ,,Systém verejných bicyklov v meste Žilina“ č. 1143/2023 - vykonanie prevádzky systému
1143/2023
676 248,91 € Arriva Slovakia a.s. Mesto Žilina