Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytovaní služby verejného osvetlenia mesta Žilina zo dňa 22.6.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.3.2010, dodatku č. 2 zo dňa 5.10.2011 a dodatku č. 3 zo dňa 8.2.2021
510/2022
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Mesto Žilina
24. Jún 2022
Zmluva o dielo
434/2022
39 651,24 € FEROSTA a spol., s .r. o. Mesto Žilina
26. Október 2023
Kúpna zmluva č. 929/2023 - prevod spoluvlastníckeho podielu vo výške 38/12236 na pozemku parc. č. KN C 7727 v k. ú. Žilina
929/2023
85,66 € Mesto Žilina Jana Šudová
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 489/2024
489/2024
500,00 € Q.point, s.r.o. Mesto Žilina
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 507/2024
507/2024
500,00 € Inline Club Žilina Mesto Žilina
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 518
518/2024
810,00 € Mladý podnikavec Mesto Žilina
17. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 615/2024 - Tlač propagačných materiálov pre kultúrne a športové podujatia Mesta Žilina
615/2024
16 746,60 € Varínska tlačiareň elektro AB s.r.o. Mesto Žilina
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 474/2024
474/2024
1 750,00 € Mesto Žilina Ateliér Rosenfeldovho paláca
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 457/2024
457/2024
400,00 € Mesto Žilina Spojená škola
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 499/2024
499/2024
500,00 € Mesto Žilina TJ Mladosť Žilina
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 466/2024
466/2024
40 000,00 € Mesto Žilina Jozef Juriš VEKAM
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 547/2024
547/2024
1 388,10 € Letokruhy Mesto Žilina
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 472/2024
472/2024
1 160,00 € Ing. arch. Mária Eliášová Mesto Žilina
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 506/2024
506/2024
500,00 € Futbalový klub Trnové Mesto Žilina
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 619/2024 z pohotovostného fondu č. 4
619/2024
3 428,50 € Dobšinského sad, občianske združenie Mesto Žilina
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 480/2024
480/2024
3 000,00 € Bábkové divadlo Žilina Mesto Žilina
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 467/2024
467/2024
700,00 € Občianske združenie Nezábudka Materské centrum Mesto Žilina
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 498/2024
498/2024
1 000,00 € Stredná športová škola Mesto Žilina
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 535/2024
535/2024
1 400,00 € Športom k vzdelaniu Mesto Žilina
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 504/2024
504/2024
1 000,00 € Karate klub Žilina, o.z. Mesto Žilina