Centrálny register zmlúv

Mesto Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 680/2022 - prevod pozemkov v podieloch podľa Článku II. tejto zmluvy a to: KN-C parc. č. 1018/47, zast. plocha a nádvorie, KN-C parc. č. 1018/51, zast. plocha a nádvorie a KN-C parc. č. 1018/50, zast. plocha a nádvorie, v k.ú. Zádubnie
680/2022
602,30 € Soňa Tarabová Mesto Žilina
7. Máj 2024
Dohoda o výške nákladov a spôsobe ich úhrady č. 394/2024 - dojednanie termínu a spôsobu úhrady jednej polovice nákladov spojených s výstavbou atletického areálu
394/2024
89 924,20 € Žilinská univerzita v Žiline Mesto Žilina
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie primátora mesta č. 224/2024 - dotácia poskytnutá na úhradu nákladov pri príležitosti oslavy Dňa matiek
224/2024
350,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina - Brodno Mesto Žilina
7. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 405/2024 - vykonanie diela ,, Revitalizácia multifunkčného ihriska na ul. Mateja Bela, Hájik“
405/2024
98 895,23 € VAAT, spol. s.r.o. Mesto Žilina
6. Máj 2024
Zmluva o nájme
380/2024
0,00 € Mesto Žilina STRAVIA, s.r.o.
3. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 267/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín zo stánku ,,Staromestské slávnosti 2024“
267/2024
45,00 € Ivan Huťka Mesto Žilina
3. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 281/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín zo stánku ,,Staromestské slávnosti 2024“
281/2024
45,00 € Bc. Eva Balážová Mesto Žilina
3. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 282/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín zo stánku ,,Staromestské slávnosti 2024“
282/2024
45,00 € Peter Orban Mesto Žilina
3. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 284/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín zo stánku ,,Staromestské slávnosti 2024“
284/2024
45,00 € Mgr. Ďurdinová Lucia Mesto Žilina
3. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 292/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín zo stánku ,,Staromestské slávnosti 2024“
292/2024
90,00 € Jana Kočvarová KIMA Mesto Žilina
3. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 301/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín zo stánku ,,Staromestské slávnosti 2024“
301/2024
300,00 € Monika Seková Mesto Žilina
3. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 307/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín zo stánku ,,Staromestské slávnosti 2024“
307/2024
45,00 € Jaroslav Tobák - Western Family Mesto Žilina
3. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 310/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín zo stánku ,,Staromestské slávnosti 2024“
310/2024
45,00 € Kmetík Ladislav Mesto Žilina
3. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 232/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín zo stánku ,,Staromestské slávnosti 2024“
232/2024
45,00 € Ilenčíková Dana Mesto Žilina
3. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie primátora mesta č. 206/2024 - dotácia poskytnutá pri príležitosti konania 8. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka
206/2024
400,00 € Mesto Žilina Občianske združenie pri Konzervatóriu v Žiline
2. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 258/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín ,,Staromestské slávnosti 2024“
258/2024
45,00 € Martinček Milan Mesto Žilina
2. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 256/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín ,,Staromestské slávnosti 2024“
256/2024
45,00 € Vojt Miroslav Mesto Žilina
2. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 333/2024 - predaj občerstvenia ,,Staromestské slávnosti 2024“
333/2024
2 200,00 € Filip Hromada Mesto Žilina
2. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 332/2024 - predaj občerstvenia ,,Staromestské slávnosti 2024“
332/2024
1 550,00 € Kysuckí zbojníci Mesto Žilina
2. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 324/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín zo stánku ,,Staromestské slávnosti 2024“
324/2024
90,00 € Blažo & Martinkovič s.r.o. Mesto Žilina