Centrálny register zmlúv

Mesto Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 469/2024
453/2024
30 000,00 € Mesto Žilina ZLF, o.z.
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 469/2024
526/2024
610,00 € Mesto Žilina KICKO, o.z.
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 469/2024
541/2024
2 000,00 € Mesto Žilina KICKO, o.z.
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 469/2024
501/2024
2 000,00 € Mesto Žilina Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o.z.
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 539/2024
539/2024
0,00 € Mesto Žilina PHYSIO CANIS, oz.
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 559/2024
559/2024
1 980,00 € Mesto Žilina PHYSIO CANIS, o.z.
10. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantu a úprave práv a povinností č. 613/2024 - NM24_204 v rámci projektu: “Naše mesto Žilina 2024“
613/2024
230,00 € Nadácia Pontis Bratislava Mesto Žilina
10. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantu č. 614/2024 (24049) - Budovanie inklúzie vo vodných športoch v meste Žilina
614/2024
26 000,00 € Nadácia Kia Slovakia Mesto Žilina
10. Jún 2024
Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme č. 591/2024 - zabezpečenie prepravných potrieb cestujúcej verejnosti na území mesta Žilina
591/2024
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Mesto Žilina
7. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 611/2024 - vykonať dielo: STAVEBNÉ ÚPRAVY CHODNÍKOV, VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA A ZVÝŠENIE PODIELU ZELENE ulice M.R. Štefánika v Žiline
611/2024
587 342,64 € STRABAG s r.o. Mesto Žilina
7. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti registratúry č. 604/2024 - poskytovanie služieb v oblasti registratúry pri riadení centrálneho registratúrneho strediska MÚ v Žiline
604/2024
70 620,00 € Iron Mountain Slovakia, s.r.o. Mesto Žilina
7. Jún 2024
Zmluva č. 603/2024 o nájme nebytového priestoru - prenájom veľkej zasadacej miestnosti za účelom: ,,Promócie absolventov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2023/2024“
603/2024
270,00 € Mesto Žilina Žilinská univerzita v Žiline
6. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 607/2024 - služobné motorové vozidlo Toyota RAV4 5-dverové SUV
607/2024
45 970,00 € AT a.s. Mesto Žilina
6. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 577/2024 - prenájom časti parc.č. 5726/1,zast. pl. a nádv. o výmere 2,1m2 na ul. Makovického za účelom umiestnenia a prevádzky terasy prevádzkarne "SULTAN KEBAB". Výška nájmu - Uznesenie č. 21/2021 zo dňa 25.2.2021 vo výške 0,53€/m2/deň
577/2024
129,11 € Mesto Žilina Sultan Kebab s.r.o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 576/2024 - prenájom časti parc.č. 6665/1,ost. plocha o výmere 7,41m2 na ul. A. Bernoláka za účelom umiestnenia a prevádzky terasy prevádzkarne "SULTAN KEBAB". Výška nájmu - Uznesenie č. 21/2021 zo dňa 25.2.2021 vo výške 0,53€/m2/deň.
576/2024
455,57 € Mesto Žilina Sultan Kebab s.r.o.
5. Jún 2024
Zmluva o výpožičke výstavných panelov č. 601/2024 - výstavné panely v počte 2ks
601/2024
0,00 € Mesto Žilina Krajské kultúrne stredisko v Žiline
4. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 426/2024
426/2024
99,15 € Mesto Žilina Ing. Anna Tupá
3. Jún 2024
Zmluva o nájme
377/2024
1 776,82 € Mesto Žilina Panda, s.r.o.
3. Jún 2024
Kúpna zmluva č.425/2024
425/2024
182,10 € Mesto Žilina Ing. Albín Viater
6. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 378/2024 - prenájom časti parc.č. 7672/1,zast. pl. a nádv. o výmere 20m2 na Slovanskej ceste účelom umiestnenia a prevádzky terasy prevádzkarne "Pizza Expres Michaelo". Výška nájmu - Uznesenie č. 21/2021 zo dňa 25.2.2021 vo výške 0,31€/
378/2024
750,20 € Mesto Žilina Michaelo, s.r.o.