Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
101/2024
200,00 € Mesto Sereď Denisa Poláková
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
97/2024
200,00 € Mesto Sereď Viktória Bušeková
13. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/163
120/2024
40,00 € Mesto Sereď Eva Kašníková
13. Február 2024
Mobilný internet
121/2024
240,00 € Slovak Telekom a.s. Mesto Sereď
13. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/181
122/2024
40,00 € Mesto Sereď Zdenka Vrábelová
13. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 8/-/63
123/2024
10,00 € Mesto Sereď Martina Hrivnáková
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
112/2024
200,00 € Mesto Sereď Jana Bihariová
13. Február 2024
Dohoda o zániku zmluvy o dielo
124/2024
0,00 € SOMI Systems, a.s. Mesto Sereď
9. Február 2024
nájom trhového miesta Florafest
59/2024
500,00 € Klaudius Németh KONZUM Mesto Sereď
9. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 7/-/133/A
116/2024
56,00 € Mesto Sereď Ján Boleman
9. Február 2024
nájom trhového miesta Florafest
89/2024
240,00 € Etela Gergáczová Mesto Sereď
8. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 6/2/95
113/2024
20,00 € Mesto Sereď Tatiana Svátková
8. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/674
114/2024
40,00 € Mesto Sereď Oľga Galbavá
8. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/504
115/2024
40,00 € Mesto Sereď Viola Horňáková
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
77/2024
200,00 € Mesto Sereď Michaela Mondeková
7. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/706
102/2024
40,00 € Mesto Sereď Stanislav Račko
7. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 5/-/439/C
104/2024
20,00 € Mesto Sereď Viera Klčová
7. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/361
103/2024
60,00 € Mesto Sereď Vladimír Baša
7. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/78/A
105/2024
10,00 € Mesto Sereď Jozef Scholz
7. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/238
106/2024
40,00 € Mesto Sereď Peter Drábik