Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 6/17/27
508/2024
20,00 € Mesto Sereď Oliver Káčer
12. Máj 2024
Kúpna zmluva
1212/2022
0,00 € Ing.Tibor Krajčovič Mesto Sereď
10. Máj 2024
Záväzok organizátora realizovať činnosť o pomoci osobám v hmotnej núdzi
1271/2023
0,00 € Ústredie PSVR Mesto Sereď
10. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 5/-/110
499/2024
16,00 € Mesto Sereď Igor Deák
10. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/271
500/2024
10,00 € Mesto Sereď Peter Mičányi
10. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/254
501/2024
28,00 € Mesto Sereď Katarína Kóšová
10. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/416
503/2024
40,00 € Mesto Sereď Jozef Džugas
9. Máj 2024
Dodatok k licenčnej zmluve 495/2023
448/2024
0,00 € PERRY SOFT a. s. Mesto Sereď
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služby
1398/2023
10 320,00 € Energotel, a.s. Mesto Sereď
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
153/2024
4 984,80 € BEMAX s.r.o. Mesto Sereď
9. Máj 2024
Nájoomná zmluva - trhové miesto
316/2024
0,00 € Mesto Sereď Romana Biháriová
9. Máj 2024
Opravy a údržba zariadení detských ihrísk
13/2024
0,00 € Správa majetku Sereď s.r.o. Mesto Sereď
9. Máj 2024
Predmetom zmluvy je IT hardware (15ks Monitor a 115ks klávesnica) pre potreby zariadení v správe obdarovaného.
1140/2023
0,00 € Amazon Fulfilment Slovakia s.r.o. Mesto Sereď
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1071/2023
30 941,00 € Správa majetku Sereď s.r.o. Mesto Sereď
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1125/2023
0,00 € SWAN Mesto Sereď
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1124/2023
0,00 € SWAN Mesto Sereď
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie-Seredský spolok včelárov J.Fándlyho Sereď
73/2024
560,00 € Seredský spolok J.Fándlyho Mesto Sereď
7. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 6/17/26
495/2024
40,00 € Mesto Sereď Aneta Rózsová
7. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/496
498/2024
20,00 € Mesto Sereď Gabriela Kamenčíková, Ing.
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
470/2024
1 800,00 € HYBL Municipal, s.r.o. Mesto Sereď