Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Dodatok č.1 k zmluve o vytvorení webových stránok
1378/2023
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Mesto Sereď
20. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 4/-/160
1377/2023
40,00 € Mesto Sereď Roman Krivošík
20. December 2023
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
1379/2023
1 104,00 € Galileo Corporation s.r.o. Mesto Sereď
20. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 6/12/24
1381/2023
100,00 € Mesto Sereď František Pinke
20. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 1/-/235
1382/2023
40,00 € Mesto Sereď Ing. Viktor Plézel
19. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 3/-/115
1371/2023
40,00 € Mesto Sereď Vladimíra Gyépesová
19. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 5/-/239
1370/2023
20,00 € Mesto Sereď Vieroslava Hrdlovičová
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č: 587/2022
935/2023
0,00 € Eva Dorocáková Mesto Sereď
18. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 1, Školská 117/7 v Seredi
1288/2023
0,00 € Mesto Sereď Vladimír Farkaš
18. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 6/17/23
1358/2023
20,00 € Mesto Sereď Martin Brestovský
18. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 3/-/373
1359/2023
40,00 € Mesto Sereď Johana Fidlerová
5. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.7/2023 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb.
1273/2023
585,00 € Obchodná akadémia Mesto Sereď
15. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
1350/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Sereď
14. December 2023
nájomná zmlua Vianočné trhy
1347/2023
210,00 € Romana Biháriová Mesto Sereď
14. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 6/2/96
1348/2023
20,00 € Mesto Sereď Emília Červencová
14. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 1/-/344
1349/2023
40,00 € Mesto Sereď Pavol Kadlec
14. December 2023
Dodatok č.1 - Dodávka elektriny do odberných miest - krátkodobý odber
1345/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Sereď
13. December 2023
prenájom trhového miesta Vianočné trhy
1338/2023
150,00 € Bonbonniere s.r.o. Mesto Sereď
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
1323/2023
200,00 € Mesto Sereď Miroslava Danechová
13. December 2023
Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN
1343/2023
0,00 € Ústredie PSVR Mesto Sereď