Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/712
90/2024
40,00 € Mesto Sereď Jarmila Mrvová
6. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/71
94/2024
40,00 € Mesto Sereď Melánia Pospišová
6. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/700
92/2024
40,00 € Mesto Sereď Vladimír Áč
6. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 6/2/4
98/2024
16,00 € Mesto Sereď Milada Karbulová
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
65/2024
200,00 € Mesto Sereď Katarína Gál
5. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/202
82/2024
10,00 € Mesto Sereď Miroslav Hindický
5. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/621
83/2024
20,00 € Mesto Sereď Miroslav Hindický
2. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/77
81/2024
10,00 € Mesto Sereď Ľudmila Bilková
2. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z302021I106-221-10 zo dňa 28.11.2017
56/2024
300 453,97 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Sereď
2. Február 2024
Dodatok č.8
66/2024
0,00 € Mestská poliklinika SEREĎ, s.r.o Mesto Sereď
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru prvému narodenému dieťaťu-obyvateľovi mesta Sereď
51/2024
500,00 € Zdenka Mešková Mesto Sereď
29. Január 2024
Sprístupnenie a užívaníiešportového zariadenia Fitness Šipka
62/2024
900,00 € MM Šipka Mesto Sereď
29. Január 2024
Zabezpečenie systému nakladania s odpadmi
48/2024
0,00 € Marius Pedersen Mesto Sereď
30. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 8, Čepeňská 4305/123, Sereď
18/2024
0,00 € Mesto Sereď Mgr. Denisa Mráziková
30. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 15, Komenského 4747/41A, Sereď
17/2024
0,00 € Mesto Sereď Miroslav Vöröš
30. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve 428/202 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
67/2024
0,00 € CORA GEO s.r.o. Mesto Sereď
31. Január 2024
nájomm trhového miesta Florafest
45/2024
240,00 € Erika Pavlíková Mesto Sereď
31. Január 2024
Prenájom trhového miesta Flora-Fest
49/2024
140,00 € Soňa Balážová Mesto Sereď
31. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/33
78/2024
10,00 € Mesto Sereď František Smolinský
30. Január 2024
Dohoda o skončení zmluvy č. 377/2021
1389/2023
0,00 € Mesto Sereď Karin Lukáčová