Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. 2/-/280
617/2023
28,00 € Mesto Sereď JUDr. Zuzana Pastuchová
12. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 3/-/270
1344/2023
36,00 € Mesto Sereď Božena Pišelyová
12. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 20 ul. Čepeňská 4305/123 v Seredi
622/2024
0,00 € Mesto Sereď Kristína Hipšová
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
736/2024
200,00 € Mesto Sereď Petra Nodžáková
12. Júl 2024
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci ev. č. 711/2023
737/2024
0,00 € Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Mesto Sereď
10. Júl 2024
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov
730/2024
0,00 € MEROCO, a.s. Mesto Sereď
9. Júl 2024
Nájomná zmluva
726/2024
0,00 € Mesto Sereď Patrik Koreň
4. Júl 2024
Zmluva zriadení vecného bremena
716/2024
370,00 € NB SERVICES v.o.s. Mesto Sereď
4. Júl 2024
Zmluva zriadení vecného bremena
717/2024
410,00 € NB SERVICES v.o.s. Mesto Sereď
4. Júl 2024
Nájom hrobového miesta č. 8/-/17
731/2024
20,00 € Mesto Sereď Ľuboš Krajčovič
4. Júl 2024
Dodatok k nájomnej zmluve
715/2024
0,00 € Tomáš Mihálik Mesto Sereď
3. Júl 2024
Nájomná zmluva
722/2024
0,00 € Dávid Baša Mesto Sereď
3. Júl 2024
Nájom hrobového miesta č. 8/-/1
725/2024
20,00 € Mesto Sereď Miroslava Višvardová
3. Júl 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/198
727/2024
28,00 € Mesto Sereď Emília Veľká
3. Júl 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/200
728/2024
40,00 € Mesto Sereď Samuel Chrastina
3. Júl 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/470
729/2024
24,00 € Mesto Sereď Timea Štibrányová
2. Júl 2024
Nájom hrobového miesta č. 8/16/25
719/2024
20,00 € Mesto Sereď Miroslav Pazúr
2. Júl 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/93
720/2024
28,00 € Mesto Sereď Štefan Vyhlídal
2. Júl 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/738
721/2024
20,00 € Mesto Sereď Miroslav Nemček
2. Júl 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/182
723/2024
40,00 € Mesto Sereď František Vrabec