Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/19
135/2024
40,00 € Mesto Sereď Anna Sokolová
15. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 6/2/94
137/2024
40,00 € Mesto Sereď Viera Krivosudská
15. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/314
138/2024
40,00 € Mesto Sereď Štefánia Šimášková
14. Február 2024
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci
130/2024
0,00 € LLARIK, s.r.o. Mesto Sereď
13. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku D. Štúra II v Seredi
91/2024
532 758,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Sereď
13. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/326
119/2024
10,00 € Mesto Sereď RNDr. Beata Straková
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
101/2024
200,00 € Mesto Sereď Denisa Poláková
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
97/2024
200,00 € Mesto Sereď Viktória Bušeková
13. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/163
120/2024
40,00 € Mesto Sereď Eva Kašníková
13. Február 2024
Mobilný internet
121/2024
240,00 € Slovak Telekom a.s. Mesto Sereď
13. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/181
122/2024
40,00 € Mesto Sereď Zdenka Vrábelová
13. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 8/-/63
123/2024
10,00 € Mesto Sereď Martina Hrivnáková
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
112/2024
200,00 € Mesto Sereď Jana Bihariová
13. Február 2024
Dohoda o zániku zmluvy o dielo
124/2024
0,00 € SOMI Systems, a.s. Mesto Sereď
9. Február 2024
nájom trhového miesta Florafest
59/2024
500,00 € Klaudius Németh KONZUM Mesto Sereď
9. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 7/-/133/A
116/2024
56,00 € Mesto Sereď Ján Boleman
9. Február 2024
nájom trhového miesta Florafest
89/2024
240,00 € Etela Gergáczová Mesto Sereď
8. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 6/2/95
113/2024
20,00 € Mesto Sereď Tatiana Svátková
8. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/674
114/2024
40,00 € Mesto Sereď Oľga Galbavá
8. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/504
115/2024
40,00 € Mesto Sereď Viola Horňáková