Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 20, Komenského 4747/41A v Seredi
486/2024
0,00 € Mesto Sereď Darina Nemcová
20. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 8, Komenského 4747/41A v Seredi
485/2024
0,00 € Mesto Sereď Maroš Bednár
20. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 17, Komenského 4747/41A v Seredi
489/2024
0,00 € Mesto Sereď Daniel Kollár
28. Jún 2024
Zber, preprava a zhodnotenie jedlých olejov
671/2024
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Mesto Sereď
28. Jún 2024
Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku
712/2024
0,00 € OZ Pomoc psíkom Mesto Sereď
27. Jún 2024
Nákup výpočtovej techniky pre mestský úrad
590/2024
10 212,00 € Z + M servis a. s. Mesto Sereď
26. Jún 2024
Nájom hrobového miesta č. 1/-/343
706/2024
4,00 € Mesto Sereď Mgr. Robert Paldan
26. Jún 2024
Nájom hrobového miesta č. 6/2/114
707/2024
40,00 € Mesto Sereď Irena Maríková
26. Jún 2024
Nájom hrobového miesta č. 1/-/342
708/2024
4,00 € Mesto Sereď Mgr. Robert Paldan
26. Jún 2024
Nájom hrobového miesta č. 8/-/13
709/2024
10,00 € Mesto Sereď Mgr. Robert Paldan
25. Jún 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/417
704/2024
4,00 € Mesto Sereď Ing. Miroslav Sabo
25. Jún 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/296
705/2024
32,00 € Mesto Sereď Katarína Jakubovská
24. Jún 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/588
702/2024
32,00 € Mesto Sereď Zuzana Hercegová
24. Jún 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/118
703/2024
20,00 € Mesto Sereď Róbert Rucz
21. Jún 2024
Nájomná zmluva
696/2024
400,00 € Esmeralda Lakatošová Mesto Sereď
21. Jún 2024
Nájomná zmluva
700/2024
0,00 € Tomáš Lakatoš Mesto Sereď
21. Jún 2024
Dodávka elektriny do odberných miest - krátkodobý odber
593/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sereď
21. Jún 2024
Dodávka elektriny do odberných miest - krátkodobý odber
594/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sereď
21. Jún 2024
Dodávka elektriny do odberných miest - krátkodobý odber
664/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Sereď
21. Jún 2024
Nájom hrobového miesta č. 6/17/32
701/2024
20,00 € Mesto Sereď Ivana Vranková