Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Mesta Sereď a organizácii v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Mesta Sereď na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2027.
1368/2023
103 332,40 € UNIQA pojišťovna, a.s. Mesto Sereď
28. December 2023
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Mesta Sereď a organizácii v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Mesta Sereď na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2027.
1369/2023
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s Mesto Sereď
28. December 2023
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou motorových vozidiel, ktorých vlastníkom alebo držiteľom je Mesto Sereď a organizácie v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti pre obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2027
1362/2023
18 165,60 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Sereď
28. December 2023
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou motorového vozidla
1363/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Sereď
28. December 2023
Havarijné poistenie motorových vozidiel Mesta Sereď a organizácii v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Mesta Sereď na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2027
1364/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Sereď
28. December 2023
Havarijné poistenie motorových vozidiel Mesta Sereď a organizácii v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Mesta Sereď na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2027
1365/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Sereď
28. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 2/-/645
1399/2023
40,00 € Mesto Sereď Helena Bajerová
28. December 2023
Čistiace práce - turistická cyklotrasa, Malý park, pieskoviská a dopadové plochy DI
1400/2023
9 500,00 € TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. Mesto Sereď
27. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 1/-/157
1393/2023
16,00 € Mesto Sereď Eva Horáčková
27. December 2023
Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
1360/2023
3 596,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Sereď
27. December 2023
Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle, ktorých vlastníkom alebo držiteľom je Mesto Sereď a organizácie v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti pre obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2027
1361/2023
0,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Sereď
27. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 3/-/165
1394/2023
40,00 € Mesto Sereď Rozália Benčíková
27. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 4/-/474
1395/2023
40,00 € Mesto Sereď Helena Nováková
27. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 4/-/164
1396/2023
20,00 € Mesto Sereď Helena Nováková
22. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
1302/2023
9,00 € Vladimír Nodžák Mesto Sereď
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
1352/2023
200,00 € Mesto Sereď Lucia Mužlaiová
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
1353/2023
200,00 € Mesto Sereď Daniela Gešňábelová
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1380/2023
246,43 € Platanum, n.o. Mesto Sereď
22. December 2023
Poskytnutie daru
1383/2023
150,00 € Mesto Sereď Neuvedené
22. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 1/-/23
1384/2023
40,00 € Mesto Sereď Jolana Beňová