Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. 2/-/280
617/2023
28,00 € Mesto Sereď JUDr. Zuzana Pastuchová
12. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 3/-/270
1344/2023
36,00 € Mesto Sereď Božena Pišelyová
12. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 20 ul. Čepeňská 4305/123 v Seredi
622/2024
0,00 € Mesto Sereď Kristína Hipšová
16. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 6 ul. Komenského ul. 4747/41A v Seredi
623/2024
0,00 € Mesto Sereď Ján Jaček
18. Júl 2024
Projektová dokumentácia zóny regulovaného parkovania
710/2024
26 280,00 € Viaproject s.r.o. Mesto Sereď
18. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia
745/2024
0,00 € Neuvedené ISA Slovensko
16. Júl 2024
Stavebný dozor - Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď
740/2024
6 500,00 € ppo services s.r.o. Mesto Sereď
16. Júl 2024
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2023/001-219 - Tenisový areál Sereď
743/2024
601 127,02 € Fond na podporu športu Mesto Sereď
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
736/2024
200,00 € Mesto Sereď Petra Nodžáková
12. Júl 2024
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci ev. č. 711/2023
737/2024
0,00 € Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Mesto Sereď
10. Júl 2024
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov
730/2024
0,00 € MEROCO, a.s. Mesto Sereď
9. Júl 2024
Nájomná zmluva
726/2024
0,00 € Mesto Sereď Patrik Koreň
4. Júl 2024
Zmluva zriadení vecného bremena
716/2024
370,00 € NB SERVICES v.o.s. Mesto Sereď
4. Júl 2024
Zmluva zriadení vecného bremena
717/2024
410,00 € NB SERVICES v.o.s. Mesto Sereď
4. Júl 2024
Nájom hrobového miesta č. 8/-/17
731/2024
20,00 € Mesto Sereď Ľuboš Krajčovič
4. Júl 2024
Dodatok k nájomnej zmluve
715/2024
0,00 € Tomáš Mihálik Mesto Sereď
3. Júl 2024
Nájomná zmluva
722/2024
0,00 € Dávid Baša Mesto Sereď
3. Júl 2024
Nájom hrobového miesta č. 8/-/1
725/2024
20,00 € Mesto Sereď Miroslava Višvardová
3. Júl 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/198
727/2024
28,00 € Mesto Sereď Emília Veľká
3. Júl 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/200
728/2024
40,00 € Mesto Sereď Samuel Chrastina