Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. 2/-/280
617/2023
28,00 € Mesto Sereď JUDr. Zuzana Pastuchová
12. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 3/-/270
1344/2023
36,00 € Mesto Sereď Božena Pišelyová
23. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/616
35/2024
40,00 € Mesto Sereď Ľubomíra Endresová
4. Marec 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/386
214/2024
40,00 € Mesto Sereď Eva Vrabcová
4. Marec 2024
Nájom hrobového miesta č. 5/-/249
215/2024
40,00 € Mesto Sereď Adrián Ševeček
1. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho č. 763/7A, 926 01 Sereď č. 1291/2023
192/2024
7 407,60 € Mesto Sereď ZŠ J. Fándlyho Sereď
1. Marec 2024
Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanú sociálnu službu
194/2024
0,00 € Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom Mesto Sereď
1. Marec 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/302
207/2024
10,00 € Mesto Sereď Ružena Ondrusová
1. Marec 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/76/A
209/2024
10,00 € Mesto Sereď Mária Nemcová
1. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. 302, Dolnomajerská 4472/23C, Sereď
19/2024
0,00 € Mesto Sereď Zuzana Stejskalová
1. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. 22, Komenského 4747/41A, Sereď
20/2024
0,00 € Mesto Sereď Michaela Foltínovičová
29. Február 2024
Zber a predaj druhotných surovín podľa platného cenníka na spracovanie
147/2024
0,00 € Zberné suroviny Žilina a.s. Mesto Sereď
29. Február 2024
Dodatok č.1 k Dohode o využívaní športovej infraštruktúry
196/2024
0,00 € Základná škola J. Fándlyho Mesto Sereď
29. Február 2024
nájom trhového miesta Florafest
161/2024
240,00 € Marianna Hudcovičová Mesto Sereď
29. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/233
197/2024
40,00 € Mesto Sereď Juliana Javorová
29. Február 2024
Dodatok č. 1 k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ Jana Amosa Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď č. 1290/2023
191/2024
157 422,88 € Mesto Sereď ZŠ Jána Amosa Komenského Sereď
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru
175/2024
200,00 € Neuvedené Veronika Očenášová
29. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/289
198/2024
40,00 € Mesto Sereď Peter Čelko
29. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/261
199/2024
40,00 € Mesto Sereď Ing. Karol Sloboda
29. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/313
202/2024
10,00 € Mesto Sereď Edita Sásiková