Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2022
Darovacia zmluva
405/2022
0,00 € Amazon Fulfilment Slovakia s.r.o. Mesto Sereď
6. Apríl 2022
Nájomná zmluva
321/2022
0,00 € JUKKA, s.r.o. Mesto Sereď
7. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci pri vybudovaní pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod
386
0,00 € Peter Šandor Mesto Sereď
7. Apríl 2022
Nájomná zmluva
382/2022
0,00 € Mária Jendrišáková Neuvedené
7. Apríl 2022
Nájomná zmluva
383/2022
0,00 € Ľudmila Holienčíková Neuvedené
7. Apríl 2022
Spolupráca navrhovateľa a mesta pri vybudovaní pripojenia vodovodnej prípojky.
386/2022
0,00 € Peter Šándor Mesto Sereď
8. Apríl 2022
Nájomná zmluva
412/2022
0,00 € Gertrúda Čemezová Mesto Sereď
9. Apríl 2022
Nájomná zmluva
419/2022
0,00 € Oľga Špilová Mesto Sereď
9. Apríl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení veceného bremana
423/2022
0,00 € STAVODOPRAVA s.r.o. Mesto Sereď
11. Apríl 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
388/2022
0,00 € Iveta Muráriková Mesto Sereď
12. Apríl 2022
Nájomná zmluva
432/2022
0,00 € Eva Dobrovodská Mesto Sereď
14. Apríl 2022
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
440/2022
0,00 € Darina Horváthová Mesto Sereď
20. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci pri propagačnej činnosti
445/2022
0,00 € BILLBOARDOVO s.r.o. Mesto Sereď
23. Apríl 2022
Zmluva o nájme
458/2022
0,00 € GODY GROUP s.r.o. Mesto Sereď
23. Apríl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela do distribučnej sústavy 24ZZS40000531208
430/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sereď
23. Apríl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela do distribučnej sústavy 24ZZS4000030664VV
431/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sereď
27. Apríl 2022
Zmluva o nájme bytu č.16, Komenského 4747/41A, Sereď
398/2022
0,00 € Mesto Sereď Karol Jakab
28. Apríl 2022
Nájom predajnej plochy počas Florafestu
479/2022
0,00 € Mesto Sereď Marián Hubinák GURMÁN
28. Apríl 2022
Nájom predajnej plochy počas Florafestu
477/2022
0,00 € Mesto Sereď Etela Gergáczová
28. Apríl 2022
Nájom predajnej plochy počas Florafestu
481/2022
0,00 € Mesto Sereď Veronika Kiššová