Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 6/17/24
38/2024
20,00 € Mesto Sereď Radoslav Jenčák
24. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
1351/2023
0,00 € ZSE Energia, a. s. Mesto Sereď
24. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/552
41/2024
40,00 € Mesto Sereď Pavol Císar
24. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/500
42/2024
16,00 € Mesto Sereď Dana Leitner
24. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/16
43/2024
40,00 € Mesto Sereď Anton Pančík
23. Január 2024
Dodávka el. energie
7/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Sereď
23. Január 2024
Predmetom zmluvy je darovanie 3ks TV "Kaine T 55"" a 10 ks slúchadiel Sony, ktoré poslúžia ako cena do tomboly, ktorá sa koná v rámci Mestského reprezentačného plesu.
12/2024
0,00 € Amazon Fulfilment Slovakia s.r.o. Mesto Sereď
23. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/123
36/2024
40,00 € Mesto Sereď Ľudmila Bobeková
23. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/592
37/2024
10,00 € Mesto Sereď Marián Štefánik
22. Január 2024
nájom trhového miesta Florafest
28/2024
1 000,00 € Jana Baránková Mesto Sereď
22. Január 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
30/2024
468,00 € JUDr. Martin Hudák, advokát Mesto Sereď
22. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/186
31/2024
40,00 € Mesto Sereď MUDr. Oľga Ťažká
19. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/283
26/2024
20,00 € Mesto Sereď Jana Irsáková
19. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/590
27/2024
10,00 € Mesto Sereď Terézia Nádaská
19. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/570
29/2024
10,00 € Mesto Sereď Júlia Haštová
18. Január 2024
Zmluva o plnom servise a údržbe
14/2024
0,00 € A.S.E.P., spol. s r.o. Mesto Sereď
18. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/334
25/2024
40,00 € Mesto Sereď Ing. Peter Kostolányi
17. Január 2024
Užívanie predmetu nájmu k umiestneniu, inštalácii a prevádzkovaniu zariadenia
1098/2023
960,00 € COOP Jednota Galanta SD Mesto Sereď
17. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/120
24/2024
40,00 € Mesto Sereď Štefan Kunovský
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2/2024
200,00 € Mesto Sereď Katarína Olla