Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/428
461/2024
20,00 € Mesto Sereď Miroslava Horváthová
2. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/429
462/2024
40,00 € Mesto Sereď Miroslava Horváthová
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie-OLDTIMER MÚZEUM Sereď
69/2024
0,00 € Mesto Sereď Neuvedené
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie-Združenie rodičov pri ZUŠ Sereď
72/2024
1 200,00 € Združenie rodičov pri ZUŠ J.F.KVetoňa Mesto Sereď
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č.203, Dolnomajerská 4472/23C, Sereď
311/2024
0,00 € Mesto Sereď Katarína Balogová
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č.104, Dolnomajerská 4470/23A, Sereď
314/2024
0,00 € Mária Marková Mesto Sereď
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č.1, Komenského 4747/41A, Sereď
312/2024
0,00 € Mesto Sereď Eva Palečková
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č.21, Čepeňská 4305/122, Sereď
313/2024
0,00 € Mesto Sereď Marek Masarovič
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č.4, Čepeňská 4305/122 v Seredi
401/2024
0,00 € Mesto Sereď Miroslav Rigo
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č.22, Čepeňská 4305/122 v Seredi
402/2024
0,00 € Mesto Sereď Dana Ševečková
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva
208/2024
30,00 € Mesto Sereď Kristína Moravčíková
29. Apríl 2024
Nájom trhového miesta Florafest
364/2024
200,00 € Erik Lakatoš Mesto Sereď
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4/2024 - ev.č.MsÚ 423/2024 na akciu Škôlkárska olympiáda
423/2024
0,00 € Obchodná akadémia Mesto Sereď
29. Apríl 2024
Nájom hrobového miesta č. 8/K/32
446/2024
30,00 € Mesto Sereď Oľga Šeholková
29. Apríl 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/364
449/2024
20,00 € Mesto Sereď František Kovalík
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva
447/2024
100,00 € DOKA-SK, s.r.o. Mesto Sereď
29. Apríl 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/285
450/2024
40,00 € Mesto Sereď Anna Vrtochová
29. Apríl 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/457
451/2024
40,00 € Mesto Sereď Oľga Némethová
29. Apríl 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/98
453/2024
4,00 € Mesto Sereď Ing. Alena Vladovičová
26. Apríl 2024
Dodávka elektriny do odberných miest - krátkodobý odber
386/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sereď