Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 15, Komenského 4747/41A, Sereď
17/2024
0,00 € Mesto Sereď Miroslav Vöröš
30. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve 428/202 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
67/2024
0,00 € CORA GEO s.r.o. Mesto Sereď
31. Január 2024
nájomm trhového miesta Florafest
45/2024
240,00 € Erika Pavlíková Mesto Sereď
31. Január 2024
Prenájom trhového miesta Flora-Fest
49/2024
140,00 € Soňa Balážová Mesto Sereď
31. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/33
78/2024
10,00 € Mesto Sereď František Smolinský
30. Január 2024
Dohoda o skončení zmluvy č. 377/2021
1389/2023
0,00 € Mesto Sereď Karin Lukáčová
29. Január 2024
Dohoda o skončení zmluvy č. 1288/2023
1356/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Sereď
29. Január 2024
Dohoda o skončení zmluvy č. 1232/2022
1357/2023
0,00 € Mesto Sereď Zdenka Angelmaierová
29. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 204, Dolnomajerská 4470/23A, Sereď
16/2024
0,00 € Mesto Sereď Ladislav Ševela
29. Január 2024
Zabezpečenie systému nakladania s odpadmi
44/2024
0,00 € ELEKOS Mesto Sereď
29. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/214
63/2024
20,00 € Mesto Sereď Gejza Schmidt
29. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/373
64/2024
40,00 € Mesto Sereď Gejza Schmidt
25. Január 2024
Záväzok zhotoviteľa zabezpečiť opravu miestnych komunikácií v zmysle zákazky s názvom: Oprava miestnych komunikácií 2024
23/2024
90 138,85 € LUKYSTAV s.r.o. Mesto Sereď
25. Január 2024
nájom trhového miesta Flora Fest
39/2024
30,00 € Nataša Šilhárová Mesto Sereď
25. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023 (ev. č. 1071/2023)
40/2024
0,00 € Mesto Sereď Správa majetku Sereď s.r.o.
25. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/122/A
46/2024
20,00 € Mesto Sereď Karol Sucháň
25. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/249
47/2024
40,00 € Mesto Sereď Emília Sedláčková
25. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/159
52/2024
40,00 € Mesto Sereď Iveta Štibrányová
25. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/411
55/2024
20,00 € Mesto Sereď Erika Fišerová
25. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 5/-/252
53/2024
20,00 € Mesto Sereď Drahomír Práznovský