Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/519
155/2024
24,00 € Mesto Sereď Peter Javor
22. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/451
156/2024
40,00 € Mesto Sereď Verona Dobišová
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov
165/2024
1 650,00 € Juraj Rochfaluši Mesto Sereď
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov
167/2024
1 650,00 € Milan Šilhár Mesto Sereď
22. Február 2024
Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č.11/2024
168/2024
8 900,00 € ZATRIX, s.r.o. Mesto Sereď
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
111/2024
200,00 € Mesto Sereď Alexandra Pinčeková
22. Február 2024
nájomná zmluva
127/2024
180,00 € Alena Kurthyová Mesto Sereď
22. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/321
169/2024
40,00 € Mesto Sereď Mária Kováčiková
21. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov
154/2024
1 650,00 € BAU TRADE SK Mesto Sereď
21. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/33
157/2024
40,00 € Mesto Sereď Helena Šranková
21. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/383
158/2024
40,00 € Mesto Sereď Anna Vašková
21. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 6/3/59
159/2024
14,00 € Mesto Sereď Miroslav Pinček
21. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov
162/2024
1 650,00 € Haus Land s.r.o. Mesto Sereď
21. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov
163/2024
1 650,00 € Ing. Lenka Kolláriková Mesto Sereď
21. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov
164/2024
1 650,00 € Maroš Račák Mesto Sereď
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
99/2024
200,00 € Mesto Sereď Ing.arch. Frederika Kurbelová Fačkovcová
20. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 6/2/61
148/2024
20,00 € Mesto Sereď Beáta Kortišová
20. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
Rámcová zmluva
20 000,00 € Správa majetku Sereď, s.r.o. Mesto Sereď
20. Február 2024
nájom trhového miesta Florafest
142/2024
30,00 € Miriam Mihaliková Mesto Sereď
20. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/507
150/2024
40,00 € Mesto Sereď Veronika Bodišová