Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
153/2024
4 984,80 € BEMAX s.r.o. Mesto Sereď
9. Máj 2024
Nájoomná zmluva - trhové miesto
316/2024
0,00 € Mesto Sereď Romana Biháriová
9. Máj 2024
Opravy a údržba zariadení detských ihrísk
13/2024
0,00 € Správa majetku Sereď s.r.o. Mesto Sereď
9. Máj 2024
Predmetom zmluvy je IT hardware (15ks Monitor a 115ks klávesnica) pre potreby zariadení v správe obdarovaného.
1140/2023
0,00 € Amazon Fulfilment Slovakia s.r.o. Mesto Sereď
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1071/2023
30 941,00 € Správa majetku Sereď s.r.o. Mesto Sereď
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1125/2023
0,00 € SWAN Mesto Sereď
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1124/2023
0,00 € SWAN Mesto Sereď
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie-Seredský spolok včelárov J.Fándlyho Sereď
73/2024
560,00 € Seredský spolok J.Fándlyho Mesto Sereď
7. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 6/17/26
495/2024
40,00 € Mesto Sereď Aneta Rózsová
7. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/496
498/2024
20,00 € Mesto Sereď Gabriela Kamenčíková, Ing.
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
470/2024
1 800,00 € HYBL Municipal, s.r.o. Mesto Sereď
7. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
473/2024
468,00 € Mesto Sereď Neuvedené
7. Máj 2024
Záväzok darcu bezodplatne previesť predmet darovania (2ks stojanov typ: Stojan na bicykle, 4 státie) do výlučného vlastníctva obdarovaného a záväzok obdarovaného prijať predmet darovania do svojho výlučného vlastníctva.
494/2024
448,80 € ŠuranM s.r.o. Mesto Sereď
7. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/617
496/2024
20,00 € Mesto Sereď Ľuboš Vrtík
7. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/422
497/2024
40,00 € Mesto Sereď Ľuboš Vrtík
6. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1061/2023
5 160,00 € LUCA Partner, s.r.o. Mesto Sereď
6. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
476/2024
0,00 € NB SERVICES v.o.s. Mesto Sereď
6. Máj 2024
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení č. VP/24/05645/002
411/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Sereď
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služieb pre projekt Nákup technického vybavenia pre zvýšenie množstva vytriedeného komunálneho odpadu v meste Sereď - EURODOTÁCIE
456/2024
0,00 € Euro Dotácie a.s. Mesto Sereď
6. Máj 2024
Dohoda č. 2024/TT/010 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
463/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny odbor sociálnych vecí a rodiny Mesto Sereď