Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Poskytnutie materiálno-technického vybavenia
1314/2023
866,46 € Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trnava Mesto Sereď
13. December 2023
Poskytnutie materiálno-technického vybavenia
1315/2023
404,53 € Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trnava Mesto Sereď
13. December 2023
Poskytnutie materiálno-technického vybavenia
1316/2023
974,88 € Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trnava Mesto Sereď
12. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 4/-/354
1340/2023
40,00 € Mesto Sereď Ľudmila Holienčíková
12. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 3/-/40
1341/2023
20,00 € Mesto Sereď Ľudmila Holienčíková
12. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 5/-/299
1342/2023
40,00 € Mesto Sereď Kvetoslava Mrvová
24. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. 1/-/257
1174/2023
40,00 € Mesto Sereď Oľga Forrová
11. December 2023
Nájomná zmluva
1295/2023
160,00 € Renáta Voleková Mesto Sereď
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
1324/2023
200,00 € Mesto Sereď Kristína Benková
11. December 2023
nájomná zmluva
1311/2023
2 000,00 € Marián Majerník Mesto Sereď
11. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 3/-/116
1333/2023
40,00 € Mesto Sereď Eva Chorenová
11. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 4/-/97
1334/2023
10,00 € Mesto Sereď Eva Chorenová
11. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 3/-/461
1335/2023
40,00 € Mesto Sereď Marta Ševčovičová
11. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 3/-/434
1336/2023
40,00 € Mesto Sereď Marta Ščípová
11. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 3/-/117
1339/2023
40,00 € Mesto Sereď Matej Karmažín
8. December 2023
nájomná zmluva
1301/2023
80,00 € Tomys s.r.o. Mesto Sereď
8. December 2023
Dodávka elektriny do odberných miest
1167/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Sereď
8. December 2023
Dodatok č. 1 - oprava miestnych komunikácií 2023
1317/2023
95 319,57 € LUKYSTAV s.r.o. Mesto Sereď
8. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 6/2/20
1328/2023
12,00 € Mesto Sereď Nina Tamaškovičová
8. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 3/-/396
1329/2023
40,00 € Mesto Sereď Monika Kunová