Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
473/2024
468,00 € Mesto Sereď Neuvedené
7. Máj 2024
Záväzok darcu bezodplatne previesť predmet darovania (2ks stojanov typ: Stojan na bicykle, 4 státie) do výlučného vlastníctva obdarovaného a záväzok obdarovaného prijať predmet darovania do svojho výlučného vlastníctva.
494/2024
448,80 € ŠuranM s.r.o. Mesto Sereď
7. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/617
496/2024
20,00 € Mesto Sereď Ľuboš Vrtík
7. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/422
497/2024
40,00 € Mesto Sereď Ľuboš Vrtík
6. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1061/2023
5 160,00 € LUCA Partner, s.r.o. Mesto Sereď
6. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
476/2024
0,00 € NB SERVICES v.o.s. Mesto Sereď
6. Máj 2024
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení č. VP/24/05645/002
411/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Sereď
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služieb pre projekt Nákup technického vybavenia pre zvýšenie množstva vytriedeného komunálneho odpadu v meste Sereď - EURODOTÁCIE
456/2024
0,00 € Euro Dotácie a.s. Mesto Sereď
6. Máj 2024
Dohoda č. 2024/TT/010 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
463/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny odbor sociálnych vecí a rodiny Mesto Sereď
6. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/284/A
472/2024
20,00 € Mesto Sereď Anna Stanková
6. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 8/16/23
471/2024
20,00 € Mesto Sereď Pavol Dobranský
6. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 8/16/24
474/2024
20,00 € Mesto Sereď Štefan Gaman
6. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 6/2/104
475/2024
20,00 € Mesto Sereď Veronika Miklášová
6. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/506
477/2024
20,00 € Mesto Sereď Renáta Drottnerová
3. Máj 2024
Dohoda o skončení zmluvy
459/2024
0,00 € Branislav Bokora Mesto Sereď
3. Máj 2024
Memorandum o spolupráci
464/2024
0,00 € Mesto Sereď Nová Sereď, mládežnícky parlament mesta Sereď
3. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 1/-/173
465/2024
40,00 € Mesto Sereď RNDr. Alena Benová
3. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 1/-/174
466/2024
40,00 € Mesto Sereď RNDr. Alena Benová
3. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/425
468/2024
40,00 € Mesto Sereď Jaroslava Mizeríková
3. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/428
469/2024
40,00 € Mesto Sereď Jaroslava Mizeríková