Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/610
256/2024
40,00 € Mesto Sereď Jana Bujnová
7. Marec 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/647
257/2024
60,00 € Mesto Sereď Jana Bujnová
7. Marec 2024
Nájom hrobového miesta č. 5/-/124
258/2024
40,00 € Mesto Sereď Daniel Kolenič
7. Marec 2024
Nájom hrobového miesta č. 8/16/21
261/2024
20,00 € Mesto Sereď Bc. Simona Vašková
7. Marec 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/414
262/2024
20,00 € Mesto Sereď Juraj Lakatoš
7. Marec 2024
nájom ttrhového miesta Florafest
149/2024
120,00 € Mesto Sereď Neuvedené
7. Marec 2024
Deratizácia, dezincekcia a dezinfekcia v r. 2024
193/2024
4 327,95 € P&D Group Services, s.r.o. Mesto Sereď
7. Marec 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/401
263/2024
20,00 € Mesto Sereď Peter Kníž
6. Marec 2024
nájom predajného miesta Florafest
180/2024
120,00 € Mesto Sereď Edita Heráková
6. Marec 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/671
252/2024
40,00 € Mesto Sereď Anna Fagalová
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024
189/2024
164 000,00 € Mesto Sereď Správa majetku Sereď s.r.o.
5. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
205/2024
0,00 € Ing. Jozef Čačaný Mesto Sereď
5. Marec 2024
Nájom hrobového miesta č. 1/-/31
247/2024
24,00 € Mesto Sereď Marek Javor
5. Marec 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/9
248/2024
40,00 € Mesto Sereď Anna Kiradžievová
5. Marec 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/264
249/2024
40,00 € Mesto Sereď Elena Javorová
4. Marec 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/386
214/2024
40,00 € Mesto Sereď Eva Vrabcová
4. Marec 2024
Nájom hrobového miesta č. 5/-/249
215/2024
40,00 € Mesto Sereď Adrián Ševeček
1. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho č. 763/7A, 926 01 Sereď č. 1291/2023
192/2024
7 407,60 € Mesto Sereď ZŠ J. Fándlyho Sereď
1. Marec 2024
Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanú sociálnu službu
194/2024
0,00 € Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom Mesto Sereď
1. Marec 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/302
207/2024
10,00 € Mesto Sereď Ružena Ondrusová