Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/482
139/2024
20,00 € Mesto Sereď Ing. Peter Kurbel
16. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/362
140/2024
40,00 € Mesto Sereď Helena Zvodárová
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/-/45
61/2024
0,00 € Milan Ščasný Mesto Sereď
15. Február 2024
nájom trhového miesta Flora-fest
88/2024
120,00 € Ladislav Karika Mesto Sereď
15. Február 2024
Neuvedené
93/2024
70,00 € PeBeRe s.r.o. Mesto Sereď
15. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/677
131/2024
12,00 € Mesto Sereď Eva Skubeňová
15. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/165
133/2024
4,00 € Mesto Sereď Milan Benčík
15. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/510
132/2024
40,00 € Mesto Sereď Anna Balážová
15. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/134
134/2024
40,00 € Mesto Sereď Rudolf Áč
15. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/19
135/2024
40,00 € Mesto Sereď Anna Sokolová
15. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 6/2/94
137/2024
40,00 € Mesto Sereď Viera Krivosudská
15. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/314
138/2024
40,00 € Mesto Sereď Štefánia Šimášková
14. Február 2024
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci
130/2024
0,00 € LLARIK, s.r.o. Mesto Sereď
13. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku D. Štúra II v Seredi
91/2024
532 758,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Sereď
13. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/326
119/2024
10,00 € Mesto Sereď RNDr. Beata Straková
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
101/2024
200,00 € Mesto Sereď Denisa Poláková
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
97/2024
200,00 € Mesto Sereď Viktória Bušeková
13. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/163
120/2024
40,00 € Mesto Sereď Eva Kašníková
13. Február 2024
Mobilný internet
121/2024
240,00 € Slovak Telekom a.s. Mesto Sereď
13. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/181
122/2024
40,00 € Mesto Sereď Zdenka Vrábelová