Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
Rámcová zmluva
20 000,00 € Správa majetku Sereď, s.r.o. Mesto Sereď
20. Február 2024
nájom trhového miesta Florafest
142/2024
30,00 € Miriam Mihaliková Mesto Sereď
20. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/507
150/2024
40,00 € Mesto Sereď Veronika Bodišová
19. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 6/17/25
144/2024
20,00 € Mesto Sereď Veronika Urbanová
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
117/2024
200,00 € Mesto Sereď Bc. Andrea Vajdelová
19. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/295
145/2024
20,00 € Mesto Sereď Rastislav Ivan
19. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/367
146/2024
40,00 € Mesto Sereď Božena Vydarená
16. Február 2024
Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - zmena hlavného ističa
110/2024
158,04 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sereď
16. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/482
139/2024
20,00 € Mesto Sereď Ing. Peter Kurbel
16. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/362
140/2024
40,00 € Mesto Sereď Helena Zvodárová
15. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/-/45
61/2024
0,00 € Milan Ščasný Mesto Sereď
15. Február 2024
nájom trhového miesta Flora-fest
88/2024
120,00 € Ladislav Karika Mesto Sereď
15. Február 2024
Neuvedené
93/2024
70,00 € PeBeRe s.r.o. Mesto Sereď
15. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/677
131/2024
12,00 € Mesto Sereď Eva Skubeňová
15. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/165
133/2024
4,00 € Mesto Sereď Milan Benčík
15. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/510
132/2024
40,00 € Mesto Sereď Anna Balážová
15. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/134
134/2024
40,00 € Mesto Sereď Rudolf Áč
15. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/19
135/2024
40,00 € Mesto Sereď Anna Sokolová
15. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 6/2/94
137/2024
40,00 € Mesto Sereď Viera Krivosudská
15. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/314
138/2024
40,00 € Mesto Sereď Štefánia Šimášková