Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru
160/2024
200,00 € Mesto Sereď Renáta Tulejová
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru
170/2024
200,00 € Mesto Sereď Ema Mrnková
27. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/408
186/2024
20,00 € Mesto Sereď Ružena Ondrusová
27. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/143
187/2024
40,00 € Mesto Sereď Lukáš Trnka
26. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/262
177/2024
40,00 € Mesto Sereď Miloš Jamrich
24. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
108/2024
200,00 € Mesto Sereď Ing. Ľubomíra Poláková
24. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/36
171/2024
20,00 € Mesto Sereď Jozef Báby
24. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/248
172/2024
40,00 € Mesto Sereď Alžbeta Kiššová
24. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/58
173/2024
40,00 € Mesto Sereď Elena Mrvová
23. Február 2024
Vykonávanie činnosti mandatára ako preventivára mesta
79/2024
240,00 € Alžbeta Mičániová Mesto Sereď
23. Február 2024
Neuvedené
96/2024
250,00 € SULI, s.r.o. Mesto Sereď
22. Február 2024
Zmluva o Platobnej karte
136/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Sereď
22. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/519
155/2024
24,00 € Mesto Sereď Peter Javor
22. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/451
156/2024
40,00 € Mesto Sereď Verona Dobišová
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov
165/2024
1 650,00 € Juraj Rochfaluši Mesto Sereď
22. Február 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov
167/2024
1 650,00 € Milan Šilhár Mesto Sereď
22. Február 2024
Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č.11/2024
168/2024
8 900,00 € ZATRIX, s.r.o. Mesto Sereď
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
111/2024
200,00 € Mesto Sereď Alexandra Pinčeková
22. Február 2024
nájomná zmluva
127/2024
180,00 € Alena Kurthyová Mesto Sereď
22. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/321
169/2024
40,00 € Mesto Sereď Mária Kováčiková