Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/233
197/2024
40,00 € Mesto Sereď Juliana Javorová
29. Február 2024
Dodatok č. 1 k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ Jana Amosa Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď č. 1290/2023
191/2024
157 422,88 € Mesto Sereď ZŠ Jána Amosa Komenského Sereď
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru
175/2024
200,00 € Neuvedené Veronika Očenášová
29. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/289
198/2024
40,00 € Mesto Sereď Peter Čelko
29. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/261
199/2024
40,00 € Mesto Sereď Ing. Karol Sloboda
29. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/313
202/2024
10,00 € Mesto Sereď Edita Sásiková
29. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/593
203/2024
40,00 € Mesto Sereď Zlata Lukáčová
28. Február 2024
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď – Tenisový areál Sereď
182/2024
896 929,46 € INEX – Hausgarden, spol. s.r.o. Mesto Sereď
28. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 182/2024
183/2024
0,00 € INEX – Hausgarden, spol. s.r.o. Mesto Sereď
27. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/443
174/2024
200,00 € Mesto Sereď Eva Stojková
27. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/385
176/2024
40,00 € Mesto Sereď Dušan Kramár
27. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/476
178/2024
20,00 € Mesto Sereď Lýdia Vajdíková
27. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/28
179/2024
10,00 € Mesto Sereď Lýdia Vajdíková
27. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/325
181/2024
40,00 € Mesto Sereď Peter Kuchynka
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru
160/2024
200,00 € Mesto Sereď Renáta Tulejová
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru
170/2024
200,00 € Mesto Sereď Ema Mrnková
27. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/408
186/2024
20,00 € Mesto Sereď Ružena Ondrusová
27. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/143
187/2024
40,00 € Mesto Sereď Lukáš Trnka
26. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/262
177/2024
40,00 € Mesto Sereď Miloš Jamrich
24. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
108/2024
200,00 € Mesto Sereď Ing. Ľubomíra Poláková