Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
3619
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. September 2023
Mandátna ZMLUVA
3618
2 500,00 € Oznámenie o začatí správneho konania Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
DOHODA
3596
1 100,00 € B.Tóth László Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Dohoda
3597
3 620,00 € EUROVOICE Művészeti és Szolgáltató Betéti Társaság Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Mandátna ZMLUVA
3598
250,00 € Citarová skupina – CITERAEGYÜTTES Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Mandátna ZMLUVA
3599
600,00 € OZ-Árgyélus-Árgyélus Polg. Társulás Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Mandátna ZMLUVA
3600
500,00 € Roman Mihálka – slobodný umelec Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Mandátna ZMLUVA
3601
500,00 € Roman Mihálka – slobodný umelec Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Príkazná zmluva
3602
150,00 € Ľuboš Tóth Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Príkazná zmluva
3603
200,00 € Anna Labudová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Príkazná zmluva
3604
200,00 € Mária Kázmérová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Príkazná zmluva
3605
200,00 € Mária Rádi Gódor Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3613
45,00 € Vlasta Schmidtová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3612
30,00 € Pavel Csitári Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Príkazná zmluva
3606
450,00 € Máté Csáky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Príkazná zmluva
3607
140,00 € Ladislav Šinka Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Príkazná zmluva
3608
400,00 € Banda Pál Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Príkazná zmluva
3609
450,00 € Nagy Lajos Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Príkazná zmluva
3610
800,00 € Banda Pál Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3611
90,00 € Peter Olcár Mesto Šahy, Hl. námestie 1