Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/54-1
0,00 € Centrum Pointé, n. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/2-2
0,00 € Centrum Pointé, n. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/12-1
0,00 € Elpida consulting s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. November 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/41/059/136
1 745,83 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/2832
1 642,56 € Obec Boliarov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/41/19B/78
18 827,64 € GombIda s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/1-2
0,00 € Centrála s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/23-1
0,00 € Občianske združenie Integrujeme r. s p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/50-1
0,00 € Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/126
0,00 € Obec Čižatice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/45-1
0,00 € Paterson Group s. r. o. R.S.P. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/3-3
0,00 € Služby obce Poproč s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/53-1
0,00 € ALLEGRIA KOŠICE ISP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/66-1
0,00 € Občianske združenie Integrujeme r. s p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. November 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/41/059/138
770,22 € Jarmila Malináková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/15-2
0,00 € Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/2831
1 258,40 € Obec Čaňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/2834
136,88 € Obec Hýľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/69-1
0,00 € ALLEGRIA KOŠICE ISP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/125
0,00 € Obec Bunetice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice