Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/41/059/152
6 441,96 € Fajnoty s. r. o. r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/41/19B/57
44 359,13 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. Jún 2024
Dohoda o urovnaní č.199/141/2024 uzatvorená podľa §51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Dohoda o urovnaní č.199/141/2024
0,00 € Regnum Bavaria s.r.o. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny
12. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/41/19B/59
15 068,96 € Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/40-1
0,00 € GombIda s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/41/19B/58
42 381,45 € GombIda s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/41-1
0,00 € Luga Building, s.r.o. - r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/20-2
0,00 € Fajnoty s. r. o. r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/32-1
0,00 € Centrum Pointé, n. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/16-1
0,00 € Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/46-1
0,00 € Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/47-1
0,00 € CYCLING PROJECT STUDIO, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/19-1
0,00 € Paterson Group s. r. o. R.S.P. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/17-1
0,00 € Občianske združenie Integrujeme r. s p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/42-1
0,00 € NÁRODNÉ POKLADY, registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/12-2
0,00 € Centrála s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/30-1
0,00 € ALLEGRIA KOŠICE ISP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/31-1
0,00 € ALLEGRIA KOŠICE ISP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/24-1
0,00 € SWEET REVELATION s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
4. Jún 2024
Dodatok ŠR
24/41/060/156-1
0,00 € Bc. Ivan Varga - Zipizappe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice