Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/22-1
0,00 € Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/16-3
0,00 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/61-1
0,00 € DC S láskou s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/5-1
0,00 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/49-1
0,00 € DC S láskou s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/19-1
0,00 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/41/19B/80
22 079,68 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/60-1
0,00 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/29-3
0,00 € Villa Cech s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/33-3
0,00 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/20-1
0,00 € SP INTEGRA, s. r. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/30-3
0,00 € DC S láskou s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/68-1
0,00 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/132
0,00 € Obec Belža Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
KE0/OE/SP/POH/2023/3801
2 278,10 € Peter Laborecký Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/17-2
0,00 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/41/19B/79
1 711,60 € SERVIS DpH, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. December 2023
Dodatok ŠR
23/41/060/207-1
0,00 € Relax Mini s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/115
0,00 € Obec Peder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/147
0,00 € Obec Ruskov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice