Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/9
6 570,72 € Jozef Görcsös Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/41/059/63-1
0,00 € Fajnoty s. r. o. r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Máj 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/41/059/148
5 933,34 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/41/059/65-1
0,00 € Fajnoty s. r. o. r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/3
7 300,80 € KubalaLegal s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/5
7 911,18 € Kallisto s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/6
7 300,80 € DUPLEX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/2
7 911,18 € MEDI - LIVA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/1150
131,88 € Obec Hačava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/1149
131,88 € Obec Svinica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. Máj 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/41/059/146
5 405,96 € REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/1148
263,76 € Obec Vyšná Myšľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/1151
1 714,44 € Obec Jasov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/1152
2 373,84 € Obec Turňa nad Bodvou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15. Máj 2024
Dodatok NP
24/41/054/15-1
0,00 € Mestská časť Košice-Západ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15. Máj 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/235
14 127,12 € Ingrid Pastyrčáková - CA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/41/059/3-1
0,00 € Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/41/059/11-1
0,00 € Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. Máj 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/236
3 454,15 € Omega centrum Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/41/059/141-1
0,00 € Omega centrum Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice