Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/123
0,00 € Obec Buzica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/2828
136,88 € Obec Vyšná Hutka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/2827
615,96 € Obec Chrastné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/2829
547,52 € Obec Košické Oľšany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/2838
68,44 € Mestská časť Košice - Krásna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/2837
2 740,00 € Obec Kecerovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/2841
68,44 € Obec Nový Salaš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. November 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/41/059/133
975,61 € Milan Oravec - MRC Software Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/107
0,00 € Obec Seňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/100
0,00 € Obec Vajkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/98
0,00 € Obec Chrastné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/111
0,00 € Obec Svinica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/2820
136,88 € Obec Nižný Čaj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/2833
68,44 € Obec Nižná Hutka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/2821
136,88 € Obec Čečejovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/116
0,00 € Mestská časť Košice-Ťahanovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/84
0,00 € Obec Poproč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/74
0,00 € Obec Vyšný Medzev Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/104
0,00 € Obec Čaňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/103
0,00 € Obec Štós Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice