Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/91
0,00 € Obec Rankovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/105
0,00 € Obec Nižný Lánec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/77
0,00 € Mestská časť Košice-Západ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/78
0,00 € Obec Kysak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/76
0,00 € Obec Nováčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/88
0,00 € Obec Beniakovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/87
0,00 € Obec Boliarov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. November 2023
D o h o d a o skončení dohody č. 23/41/059/23 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D o h o d a o skončení dohody č. 23/41/059/23
0,00 € Ing. Ivo Kovařík GAMA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/90
0,00 € Obec Nižná Kamenica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. November 2023
Dodatok ŠR
23/41/060/232-1
0,00 € RBF, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/93
0,00 € Obec Vyšná Kamenica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/83
0,00 € Obec Dvorníky-Včeláre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/41/19B/76
31 579,02 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. November 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/41/054/1767 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/41/054/1767
0,00 € Mestská časť Košice - Západ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/41/19B/77
5 134,80 € SP INTEGRA, s. r. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. November 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/41/060/256
953,47 € Ing. Timea Ondrejčová Horosová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
9. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/69
0,00 € Obec Slanec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
9. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/82
0,00 € Obec Nový Salaš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
9. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/75
0,00 € Obec Janík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
9. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/85
0,00 € Obec Trstené pri Hornáde Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice