Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2012
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z. NP VII-2/KE
NP VII-2/KE
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16. Máj 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby 45-1/§52a/2012
45-1/§52a/2012/KE
0,00 € Tvorivý dom na vidieku, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Máj 2012
Dohod o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
120515082903/§52a/KE
0,00 € Mestská časť Košice-Staré mesto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Máj 2012
DOHODA číslo: 7/§53/2012/ŠR/KE o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa §53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 7/§53/2012/ŠR/KE
0,00 € Drugda Karol, Ing. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Máj 2012
Dohoda o splátkovom kalendári č. KE/2012/25273-061849 zo dňa 15.5.2012
Dohoda o splátkovom kalendári č. KE/2012/25273-061849
0,00 € Steelstav s.r.o. Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18. Máj 2012
Dohoda č. 120504122405/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
120504122405/§51/2012/KE
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. Máj 2012
D o d a t o k č. 2 k dohode č. 97/§50a-PS/2010/ŠR
D o d a t o k č. 2 k dohode č. 97/§50a-PS/2010/ŠR
0,00 € Gestal s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. Máj 2012
Dohoda č. 42/§50a-NS/2012/NPI-2/D/KEo poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
42/§50a-NS/2012/NPI-2/D/KE
0,00 € Mestská časť Košice - Vyšné Opátske Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. Máj 2012
Zmluva o čiastočnom prevzatí dlhu-Dohoda č.4/§50a-PS/2011/NPI-2/B
Zmluva o čiastočnom prevzatí dlhu-Dohoda č.4/§50a-PS/2011/NPI-2/B
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. Máj 2012
D O H O D A 38/§50a-NS/2012/NP I-2/D
38/§50a-NS/2012/NP I-2/D
0,00 € Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Máj 2012
Dohoda č. 43/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
43/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE
0,00 € AB Basic Company s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. Máj 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby 150/§52a/2012
150/§52a/2012/KE
0,00 € Obec Ďurkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. Máj 2012
D o d a t o k č. 1 k dohode č. 78/§50a-PS/2010/NP I-2/B
D o d a t o k č. 1 k dohode č. 78/§50a-PS/2010/NP I-2/B
0,00 € Beáta URBANOVÁ – Melmako II Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. Máj 2012
Čiastková dohoda č. 2011/KE/§ 43/1/B/5 uzatvorená na základe Dohody o zabezpečení odborných poradenských služieb č. 2011/KE/§43/1/B zo dňa 5.3.2012 v projekte Psychologická diagnostika
Čiastková dohoda č. 2011/KE/§43/1/B/5
0,00 € TM Consulting, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. Máj 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 25-1/§52a/2012
25-1/§52a/2012/KE
0,00 € ETP Slovensko - centrum pre udržateľný rozvoj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. Máj 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 28-1/§52a/2012
28-1/§52a/2012/KE
0,00 € Rodinné centrum Stonožka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. Máj 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 36-1/§52a/2012
36-1/§52a/2012/KE
0,00 € Obec Seňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Máj 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
134/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Centrum voľného času Cvrček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Máj 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
151/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Zachraňujeme životy, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Máj 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
152/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Facilitas, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice