Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/82
9 418,08 € HVJ, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/41/060/25
4 709,05 € Marián Mitro - MARC Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/51
339,12 € Obec Slanec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/78
18 836,16 € FitBest s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/41/060/86
4 709,04 € Adela Tatárová PEDICURE STUDIO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/78
508,68 € Obec Chorváty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/32
23 545,25 € LOKOMOTÍVA a.s. Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/23
5 993,64 € Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/85
4 709,04 € RA - DOM s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/41/060/81
4 709,04 € Martin Jenčo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/41/060/53
9 418,10 € ThLic. Július Makó Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/41/060/54
9 418,10 € Ing. Katarína Drajnová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/66
169,56 € Mestská časť Košice-Pereš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/41/059/129
9 662,94 € Ing. Stanislav Lábaj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/75
169,56 € Obec Zlatá Idka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/81
169,56 € Obec Malá Ida Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/76
1 695,60 € Obec Štós Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/93
169,56 € Mestská časť Košice-Košická Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/41/060/60
9 418,10 € Michal Mizia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/30
7 652,16 € LOKOMOTÍVA a.s. Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice