Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/41/19B/38
250 897,32 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Marec 2024
Zmluva č. 247/141/2023 o úhrade nákladov spojených s dodávkou, odberom tepla a teplej úžitkovej vody, údržbou a opravami výmenníkovej stanice POS1010 a teplovodnej prípojky
Zmluva č. 247/141/2023 o úhrade nákladov spojených s dodávkou, odberom tepla a teplej úžitkovej vody, údržbou a opravami výmenníkovej stanice POS1010 a teplovodnej prípojky
0,00 € Regnum Bavaria s.r.o. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny
28. Marec 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/41/059/139
11 810,26 € Ing. Romuald Orth Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/41/060/116
9 418,08 € JUDr. Attila Képes, advokát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/108
18 836,16 € Relax Mini s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/41/060/111
9 418,08 € Attila Oláh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/41/060/114
9 418,08 € Marta Sabolčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/115
28 254,24 € Kníhkupectvo SABOL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/41/060/102
9 418,08 € Ľubomír Barej drevoBALU Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/90
9 418,08 € KORNEL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/41/060/98
4 709,04 € Tatiana Bednárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/95
18 836,16 € G66 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/41/060/80
4 709,05 € Ing. Irena Šrotýřová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/91
18 836,16 € GATOtransfer s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/41/060/93
4 709,04 € Vladimír Duska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/124
4 709,04 € ETAXA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/41/060/126
9 418,08 € Ján Šuľak - FitMASS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/118
18 836,16 € Vydavateľstvo DELFÍN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/41/060/87
4 709,04 € Dušan Palguta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/153
9 418,08 € Scheidler, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice