Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
24/41/054/5
102,66 € Mestská časť Košice-Západ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Február 2024
Dodatok č.1 k dohode č. 23/41/059/21 Haspo-tex, s.r.o., r.s.p.
Dodatok č.1 k dohode č. 23/41/059/21
0,00 € Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 23/41/54U/39
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 23/41/54U/39
0,00 € Róbert Uričák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 23/41/54U/7
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 23/41/54U/7
0,00 € Mário Verešpej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6. Február 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/41/19B/7
1 026,96 € DC S láskou s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. Február 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/41/19B/6
4 107,84 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. Január 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 20/41/54U/53
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 20/41/54U/53
0,00 € Denis Kottfer Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. Január 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/41/19B/5
10 670,10 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. Január 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/41/19B/3
11 810,04 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. Január 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/41/19B/2
9 499,38 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Január 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/41/19B/4
2 567,40 € Luga Building, s.r.o. - r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. Január 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 22/41/54U/58
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 22/41/54U/58
0,00 € Martin Fričovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Január 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/41/19B/1
1 283,70 € Centrum Pointé, n. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Január 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
24/41/054/2
34,22 € Obec Debraď Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Január 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 22/41/54U/86
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 22/41/54U/86
0,00 € Cakóci Martin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Január 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
24/41/054/3
34,22 € Obec Vyšná Myšľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Január 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 22/4154U/91
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 22/4154U/91
0,00 € Ing. Matúš Sciranka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Január 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 22/41/54U/59
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 22/41/54U/59
0,00 € Mário Bunda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. Január 2024
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
23/41/010/83-1
0,00 € Obec Dvorníky-Včeláre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Január 2024
Dodatok ŠR
23/41/060/214-1
0,00 € Obec Budimír Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice