Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/64-1
0,00 € CYCLING PROJECT STUDIO, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/37-1
0,00 € CYCLING PROJECT STUDIO, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/139
0,00 € Obec Paňovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/137
0,00 € Obec Komárovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/143
0,00 € Obec Chorváty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/142
0,00 € Obec Hosťovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/32-3
0,00 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/14-1
0,00 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/18-1
0,00 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/41/060/260
604,64 € Tatiana Bednárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/119
0,00 € Obec Turnianska Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/72-1
0,00 € DC S láskou s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/51-1
0,00 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/77-1
0,00 € SP INTEGRA, s. r. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/34-1
0,00 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/44-1
0,00 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/76-1
0,00 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/138
0,00 € Obec Hačava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/62-1
0,00 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. December 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/41/19B/35-3
0,00 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice