Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
KE/OE/SP/POH/2024/2450
2 086,00 € Jaroslav Pandoščák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/41/054/1190
66 193,00 € Záchranná služba Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Máj 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/41/054/1189
600,00 € TATRAPOL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/41/060/22-1
0,00 € Re - MASS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/12
7 906,32 € EICE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/14
7 354,80 € GBO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/15
7 911,18 € MAKSI, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/17
7 906,32 € ABConstruct s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Máj 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/41/059/149
6 197,03 € NIKRA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Máj 2024
Kúpna zmluva hnuteľného majetku štátu č. 141/141/2024
141/141/2024
2 113,64 € Jozef Jakab Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/11-1
0,00 € VIRA print s. r. o. r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Máj 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/41/059/150
5 537,84 € Anna Macejková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Máj 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/237
31 786,02 € HEURÉKA EVOLUTION-Hospodárske stredisko, občianske združenie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Máj 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/41/059/151
6 197,10 € Mgr. Peter Caban - PC-TRADE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/15-1
0,00 € Elpida consulting s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/10-1
0,00 € BISOA society s. r. o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/4
7 811,76 € AKQOS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Máj 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/41/059/147
5 911,08 € Paterson Group s. r. o. R.S.P. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Máj 2024
Dohoda o skočení dohody č. 24/41/059/68
Dohoda o skočení dohody č. 24/41/059/68
0,00 € Slovenský červený kríž, územný spolok Košice - mesto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/28-1
0,00 € ABTEX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice