Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Dodatok ŠR
24/41/54X/11-1
0,00 € PANDA - KOŠICE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Júl 2024
Dodatok ŠR
24/41/54X/19-1
0,00 € PANDA FACILITY s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
3. Júl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 20/41/54U/104
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 20/41/54U/104
0,00 € Vladimír Popovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
2. Júl 2024
Dodatok ŠR
24/41/060/69-1
0,00 € INKLUB Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
1. Júl 2024
Dohoda o skočení dohody č. 24/41/059/137
Dohoda o skončení dohody č. 24/41/059/137
0,00 € NIKRA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
1. Júl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/41/19B/63
64 042,92 € M and F s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/49-1
0,00 € TATRAPOL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/37-1
0,00 € DomA s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/30
5 516,04 € Obec Rozhanovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/41/19B/62
13 185,34 € Podnik služieb KVP s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/33
7 911,18 € BOOS TRADE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/29-1
0,00 € Villa Cech s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/34-1
0,00 € TATRAPOL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/239
5 899,24 € POTIS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/1216
113,04 € Obec Bidovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/32
7 911,18 € MS Art Designe s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2024
Plán vykonávania opatrení na rok 2025
2024
0,00 € ÚPSVaR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/41/19B/61
20 719,82 € SERVIS DpH, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Jún 2024
Dodatok ŠR
24/41/54X/12-1
0,00 € EICE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/22-1
0,00 € Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice