Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 22/41/54U/66
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 22/41/54U/66
0,00 € Oliver Lazár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/41/060/223
4 709,04 € Tibor Spišák - KVEST Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/227
4 709,04 € Vladimír Bučko - Buky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Apríl 2024
Dodatok k dohode §19b - ŠR
24/41/19B/25-1
0,00 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/225
70 635,60 € Oľga Vargová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/224
28 254,24 € Job Service s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/229
13 185,28 € Klub Forresta Gumpa, n.o. angl: Club Forrest Gump, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
9. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/163
9 814,75 € Beatrix Hrčková - AMB Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/41/060/196
9 418,08 € Ing. Erik Majerník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/218
14 127,12 € EJ Fabrik s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/220
4 709,04 € PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/221
3 764,64 € NIKRA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/171
4 709,04 € KOŠICE HOTEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/177
4 709,04 € Datacomp s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/215
14 114,18 € LÚČ - Domov sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/173
9 418,08 € MARBOR REAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/170
9 418,08 € MARBOR REAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/222
56 508,48 € U. S. Steel Košice, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/213
14 127,12 € ECUANES s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/216
14 114,18 € DOMKO - Domov sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice