Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2012
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 394/OKMPESF/2012/NP Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK/KE
394/OKMPESF/2012/NP
993 865,83 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
14. Jún 2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NP I-2/B/KE
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NP I-2/B/KE
824 413,90 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
23. November 2012
Zmluva o poskytnutí NFP č. 400/OKMPESF/2012/NP XX/KE
Zmluva o poskytnutí NFP č. 400/OKMPESF/2012/NP XX/KE
632 767,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/41/19B/40
340 722,08 € GombIda s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15. Máj 2012
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANCNÉHO PRÍSPEVKU CÍSLO ZMLUVY: 87/OKP/2012/NP HP SR/KE
87/OKP/2012/NP HP SR/KE
335 046,93 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
22. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/41/53G/30
Doplnená
334 239,21 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
1. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí NFP 238/OKMPESF/2014/NPXXXIV/KE
238/OKMPESF/2014/NPXXXIV/KE
299 472,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
9. Október 2012
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
293 653,55 € Xepap, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/41/19B/14
231 066,00 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/41/53G/28
227 783,04 € AVAL BETA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/41/53G/25
Doplnená
227 783,04 € AVAL BETA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/41/19B/21
221 823,36 € TATRAPOL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
4. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/41/53G/14
220 664,86 € Paterson Group s. r. o. R.S.P. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/41/19B/16
Doplnená
214 634,64 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/41/53G/16
Doplnená
213 546,60 € AVAL BETA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/41/53G/27
Doplnená
213 546,60 € AVAL BETA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/41/19B/19
210 526,80 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Február 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/41/53G/10
203 422,81 € Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/41/19B/6
Doplnená
200 599,66 € SWEET REVELATION s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/41/19B/34
200 257,20 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice