Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/121
0,00 € Obec Kechnec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/106
0,00 € Obec Sokoľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/109
0,00 € Obec Mokrance Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/2840
68,44 € Obec Zlatá Idka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/2836
68,44 € Obec Košická Polianka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/2839
68,44 € Obec Šemša Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/89
0,00 € Obec Malá Ida Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/99
0,00 € Obec Rudník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/79
0,00 € Obec Zlatá Idka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/97
0,00 € Obec Bukovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/124
0,00 € Obec Malá Lodina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/108
0,00 € Obec Nižný Klátov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/80
0,00 € Obec Šemša Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/81
0,00 € Obec Hýľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/95
0,00 € Obec Vyšný Klátov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/118
0,00 € Obec Hodkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. November 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/41/059/134
1 198,12 € G66 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/94
0,00 € Obec Vyšná Hutka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/41/010/112
0,00 € Obec Vtáčkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/2826
136,88 € Mestská časť Košice-Západ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice