Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/50
0,00 € Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Október 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
22/10/054/79
40,00 € Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Október 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/10/054/74
3 406,14 € Perfect plus s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Október 2022
Dohoda o skončení dohody č. 22/10/53G/17
Dohoda o skončení dohody č. 22/10/53G/17
0,00 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
18. Október 2022
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 21/2022/OE
945,00 € Samuel Polák - Sunny Art Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Október 2022
Dohoda o urovnaní
305/110/2022
913,56 € Meratest s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Október 2022
DOHODA o skončení dohody 22/10/054/65 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 3
22/10/054/65
0,00 € NT Automation s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
10. Október 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/20
0,00 € Obec Nová Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
10. Október 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/10/53G/22
9 886,42 € Dekora Group, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
6. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/6
0,00 € Mesto Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
6. Október 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/8
0,00 € Mesto Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
5. Október 2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 22/10/054/52 zo dňa 25.05.2022
22/10/054/52
0,00 € Pavol Valášek - VAPA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/25
0,00 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/32
0,00 € Obec Nová Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. September 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/21
0,00 € Obec Nová Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. September 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/15
0,00 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/41
0,00 € Obec Trenčianske Bohuslavice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/31
0,00 € Obec Nová Ves nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. September 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/19
0,00 € Obec Nová Ves nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. September 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/12
0,00 € Obec Dolné Srnie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom