Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/52
0,00 € Obec Častkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
11. November 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/10/054/97
0,00 € Materské centrum - Žabka Stará Turá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/48
0,00 € Mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Október 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/10/53G/23
11 784,60 € STAVJAM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Október 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
2022/890/177600
0,00 € Mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/27
0,00 € Obec Vrbovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Október 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/16
0,00 € Obec Vrbovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/14
0,00 € Obec Hrachovište Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/34
0,00 € Obec Pobedim Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Október 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/22
0,00 € Mesto Stará Turá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/45
0,00 € Obec Zemianske Podhradie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/37
0,00 € Obec Považany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/39
0,00 € Mesto Stará Turá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Október 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/10/054/77
3 842,80 € ROTEX ELEKTRO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Október 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/10/054/86
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Október 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/10/054/78
3 406,14 € ALFA FROST s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Október 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
22/10/054/81
632,70 € Mesto Stará Turá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Október 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
22/10/054/80
316,35 € Obec Trenčianske Bohuslavice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Október 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/10/054/76
3 842,80 € EX METAL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Október 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (úrad)
22/10/054/73
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom