Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2022
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 22/2022/OE
953,48 € Gúčiková Zuzana Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. November 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
22/10/054/100
316,35 € Obec Chvojnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. November 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/10/059/19
10 819,68 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. November 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/10/054/104
6 812,28 € Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, OZ Kopaničiarsky región Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. November 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/10/054/99
3 842,80 € Pavel Kaiser Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. November 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
22/10/054/102
Doplnená
1 660,80 € Obec Vaďovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. November 2022
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - úrad
22/10/054/107
Doplnená
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/10/054/105
0,00 € Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. November 2022
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
22/10/060/76
795,21 € Eva Marečková - AKVAMARE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. November 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/10/059/18
4 458,00 € ZIPA plus s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/51
0,00 € Obec Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/52
0,00 € Obec Častkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
11. November 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/10/054/97
0,00 € Materské centrum - Žabka Stará Turá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/48
0,00 € Mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Október 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/10/53G/23
11 784,60 € STAVJAM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Október 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
2022/890/177600
0,00 € Mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/27
0,00 € Obec Vrbovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Október 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/16
0,00 € Obec Vrbovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/14
0,00 € Obec Hrachovište Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/34
0,00 € Obec Pobedim Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom