Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/35
0,00 € Obec Podolie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/25
0,00 € Obec Kálnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/010/53
0,00 € Obec Kočovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. December 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/10/054/120
3 842,80 € TOP KRAFT SK a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. December 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/10/054/121
0,00 € Krajská prokuratúra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. December 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/10/059/22
Doplnená
4 437,00 € Sociálny podnik Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. December 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/10/060/77
1 139,08 € Mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. December 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/10/054/126
3 406,14 € Lukáš Stacho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. December 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/10/054/124
3 406,14 € MEDI – FLEX s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. December 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/10/059/21
Doplnená
22 873,20 € Drahuškovo, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. December 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/10/059/20
24 107,04 € Drahuškovo, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. December 2022
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
22/10/059/23
5 400,00 € Monika Ševčíková Porubčanská - RALEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. December 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/10/054/122
3 842,80 € Bemi Metal s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. December 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/10/054/123
3 842,80 € ALTER-NATIV COFFEE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. December 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/10/054/127
Doplnená
0,00 € BK NMnV Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
9. December 2022
Dodatok č.3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania ZUoZ v rámci NP „Chyť sa svojej šance“- Opatrenie č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
21/10/054/99
0,00 € Správca zálohového systému n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
5. December 2022
Dohoda o skončení dohody č. 22/10/53G/1
Dohoda o skončení dohody č. 22/10/53G/1
0,00 € ZIPA Plus s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. November 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/10/054/101
2 270,76 € Obec Rudník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. November 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/10/53G/24
16 213,73 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. November 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/10/054/110
0,00 € Richard Meleg Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom