Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/70
8 558,04 € Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/33
Doplnená
8 558,05 € BELLINA, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/60
1 753,20 € MORGHAN, spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/23
8 558,05 € Ján Duga PNEUSERVIS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
10. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/79
4 279,02 € Mgr. Zuzana Predná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
10. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/77
4 279,02 € Jela Klasovitá Magálová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
9. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/47
8 558,05 € AQUASAM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
9. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/66
4 279,02 € Mgr. Oľga Malárová - NEMČINA A RELAX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/3
2 139,51 € PP TRADEX, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/61
5 616,21 € ME - Tradex s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/76
4 279,02 € Peter Maršálek Maršálek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/74
8 558,05 € Renáta Holíčková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/38
2 139,51 € Obec Očkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/46
4 279,02 € Miloš Šprincl Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/75
4 279,02 € Zdeněk Otáhal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/63
4 279,02 € PROFI AKTIVA s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/64
4 279,02 € Martina Púchla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/30
4 279,02 € IVAKE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
7. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/48
4 279,02 € Slávka Fraňová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
7. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/62
8 558,05 € Pavol Balvirčák KOMPEZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom