Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
03 10/2023/OE
1 593,08 € Kuzen Ivan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Jún 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/10/059/5
26 084,76 € Drahuškovo, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Jún 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/10/059/7
20 231,10 € Drahuškovo, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Jún 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/10-2
0,00 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/10/054/107
205,38 € Obec Hôrka nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Jún 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/10/059/6
Doplnená
4 801,02 € Sociálny podnik Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Jún 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/5-2
0,00 € Minifarma s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Jún 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/14-2
0,00 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Jún 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/9-2
0,00 € Prevádzka s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Jún 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/7-2
0,00 € M.J.K. - SLOVPIL s. r. o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12. Jún 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/92
7 476,32 € Biofarma Kaška s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/10/054/98
4 164,16 € GEVIS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/91
2 644,75 € Marián Božík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 280/110/2022
280/110/2022
28 019,20 € BTI s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/90
5 289,50 € Virtue s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. Máj 2023
Dohoda o skončení Dohody číslo 23/10/060/51
Dohoda o skončení Dohody číslo 23/10/060/51
0,00 € Marián Božík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. Máj 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/15
12 323,53 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/88
5 383,99 € K + K INDUSTRY, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/89
Doplnená
5 383,99 € K + K INDUSTRY, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/10/054/101
4 164,12 € Mesto Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom