Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/10/059/3
Doplnená
11 707,32 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/21
4 279,02 € Mária Danihelová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/8
8 023,14 € Obec Vaďovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Február 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
23/10/054/19
Doplnená
273,84 € Základná škola, Hurbanova 128/25, Stará Turá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Február 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
23/10/054/16
410,76 € Obec Lubina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/7
8 558,05 € Mgr. Juraj Kadlečík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Február 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
23/10/054/22
Doplnená
2 053,80 € Obec Podolie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Február 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
23/10/054/20
410,76 € Materská škola, Hurbanova 153/62, Stará Turá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Február 2023
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti)
23/10/054/15
0,00 € Obec Priepasné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/10
51 348,30 € Drahuškovo, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/34
51 348,29 € Drahuškovo, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Február 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/6
4 279,02 € Peter Vyzváry - VYZVARY LEATHER Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
444/110/2022
2 024,45 € Mgr. Iveta Gavačová, advokátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
10. Február 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/10/054/10
0,00 € Krajská prokuratúra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
6. Február 2023
D O H O D A o skončení dohody 22/10/054/123 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru mladého UoZ – NEET znevýhodneného podľa § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
22/10/054/123
0,00 € ALTER-NATIV COFFEE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. Január 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 226/140/2018
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 226/140/2018
0,00 € Mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/10/054/7
3 690,96 € Š-live s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/10/054/6
3 690,96 € Obec Dolné Srnie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/10/054/8
1 845,48 € SESSEL FARMA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Január 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/10/054/3
Doplnená
0,00 € Roen Est, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom