Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/89
Doplnená
5 383,99 € K + K INDUSTRY, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/10/054/101
4 164,12 € Mesto Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/87
2 856,25 € Dizajn Mabyt s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Máj 2023
DOHODA o skončení Dohody číslo: 23/10/054/20 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
23/ 10/ 054/ 20
0,00 € Materská škola, Hurbanova 153/62, Stará Turá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/97
68,44 € Obec Bzince pod Javorinou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/100
68,44 € TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/99
68,44 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
18. Máj 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/2
0,00 € Obec Kálnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Máj 2023
DOHODA o skončení dohody o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej
23/ 10 /054/ 16
0,00 € Obec Lubina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Máj 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/10-1
0,00 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/10/054/96
20,00 € Mesto Stará Turá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Máj 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/7-1
0,00 € M.J.K. - SLOVPIL s. r. o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
10. Máj 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/9-1
0,00 € Prevádzka s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
9. Máj 2023
D O H O D A o skončení dohody 22/10/054/120 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru mladého UoZ – NEET znevýhodneného podľa § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
22/10/054/120
0,00 € TOP KRAFT SK a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
9. Máj 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/5-1
0,00 € Minifarma s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Apríl 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/10/054/73
3 969,28 € Obec Lúka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Apríl 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/10/054/76
4 164,16 € ROTEX ELEKTRO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Apríl 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/10/054/79
4 164,16 € Mgr. Juliana Sumková, advokátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Apríl 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/86
8 558,05 € Ľubomír Stano Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/71
171,10 € Obec Vrbovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom