Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/10/19B/14-3
0,00 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dodatok ŠR
23/10/060/44-1
0,00 € Mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/10
0,00 € Obec Dolné Srnie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/6
0,00 € Obec Bzince pod Javorinou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/5
0,00 € Obec Brunovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/40
0,00 € Obec Zemianske Podhradie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/18
0,00 € Obec Moravské Lieskové Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/16
0,00 € Obec Lubina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/10/19B/9-3
0,00 € Prevádzka s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/10/19B/5-3
0,00 € Minifarma s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/10/19B/21-1
0,00 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/10/19B/17-1
0,00 € Minifarma s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/10/19B/15-1
0,00 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/10/19B/13-1
0,00 € Dekora Group, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/10/19B/4-1
0,00 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/10/19B/23-1
0,00 € Dekora Group, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/10/19B/12-2
0,00 € Sociálny podnik Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/10/19B/3-1
0,00 € PSML s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/20
0,00 € Obec Nová Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/10/010/33
0,00 € Obec Priepasné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom