Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/124
205,32 € Obec Vrbovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. September 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/10/059/11
1 419,57 € ZIPA plus s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
19. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/117
102,66 € Obec Nová Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
19. September 2023
Dohoda o skončení Dohody číslo 23/10/060/79
Dohoda o skončení Dohody číslo 23/10/060/79
0,00 € Mgr. Zuzana Predná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
19. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/121
102,66 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
19. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/120
205,32 € Obec Nová Ves nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
19. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/10/054/119
102,66 € Obec Kálnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 08/2023/OE
08/2023/OE
408,50 € Pagáčová Alena Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. August 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/10/059/10
2 943,96 € Miloš Šprincl Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. August 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/10/059/9
3 080,88 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. August 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 2023/875/101017
2023/875/101017
6,28 € mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
10. August 2023
D O H O D A o skončení dohody 23/10/054/38 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru mladého UoZ – NEET znevýhodneného podľa § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
23/10/054/38
0,00 € TOP KRAFT SK a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. Júl 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
07/2023/OE/110
1 136,98 € Adamcová Ľubica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. Júl 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
NM/OE/BEZ/2022/865/170158
19 722,60 € Sociálna poisťovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. Júl 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/12-1
0,00 € Sociálny podnik Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. Júl 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/12-1
0,00 € Sociálny podnik Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. Júl 2023
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 4 Zapracovanie)
23/10/054/112
450,00 € DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. Júl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/10/054/110
0,00 € Krajská prokuratúra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Júl 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/21
10 269,60 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Júl 2023
D O D A T O K č. 1 k Dohode č.23/10/054/96 zo dňa 17.05.2023 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa
č.1 k Dohode č.23/10/054/96 zo dňa 17.05.2023
Doplnená
0,00 € Mesto Stará Turá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom