Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2023
23_10_054_06
06/2023/OE
0,00 € Dedík Róbert Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/19
13 264,92 € PSML s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/17
23 705,70 € Minifarma s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Jún 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/93
2 644,75 € Wonderwerk spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/16
25 759,62 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Jún 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/10/059/8
Doplnená
5 853,66 € Monika Ševčíková Porubčanská - RALEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Jún 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/10/054/106
0,00 € Sociálna poisťovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Jún 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
03 10/2023/OE
1 593,08 € Kuzen Ivan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Jún 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/10/059/5
26 084,76 € Drahuškovo, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Jún 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/10/059/7
20 231,10 € Drahuškovo, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Jún 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/10-2
0,00 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Jún 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/10/054/107
205,38 € Obec Hôrka nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Jún 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/10/059/6
Doplnená
4 801,02 € Sociálny podnik Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Jún 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/5-2
0,00 € Minifarma s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Jún 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/14-2
0,00 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Jún 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/9-2
0,00 € Prevádzka s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Jún 2023
Dodatok k dohode §19b - ŠR
23/10/19B/7-2
0,00 € M.J.K. - SLOVPIL s. r. o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12. Jún 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/92
7 476,32 € Biofarma Kaška s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/10/054/98
4 164,16 € GEVIS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/10/060/91
2 644,75 € Marián Božík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom